LEDIG STILLING VED NMBU

Digital ingeniør til undervisning og laboratorievirksomhet

Søknadsfrist: 19.05.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne:


Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.


Om Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har omtrent 160 ansatte, fordelt mellom forskergrupper og fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har for tiden 10 administrativt ansatte. KBM har omtrent 50 doktorgradsstudenter og ca. 500 bachelor- og masterstudenter. Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk, næringsmiddelteknologi og -kvalitet. Fakultetet har en svært vital forskingskultur, noe våre utdanningsprogrammer også gjenspeiler.


Les mer om KBM her.

Har du kunnskaper både om programmering og laboratoriedrift og ønsker å kombinere disse?

Om stillingen

Ved Fakultet for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap er det ledig fast stilling som overingeniør/senioringeniør innen matematisk modellering, programmering og instrumentering.

Stillingen blir sentral i arbeidet med å digitalisere laboratoriekursene ved fakultetet. Studentene ved fakultetet har flere kurs i statistikk og programmering tidlig i studieforløpet og vi ønsker at de skal bruke programmeringskunnskapen i de kursene de senere har i kjemi, mikrobiologi, bioteknologi m.m.

Den som blir ansatt må jobbe sammen med fagansvarlige i ulike emner ved fakultetet for å utvikle "digitale" løsninger som passer til det enkelte kurs. Dette kan involvere utvikling av labrapporter i Jupyter Notebook eller RMarkdown, lage modelleringsoppgaver for ulike prosesser (f.eks. utvikling i celletall), automatisering og andre ting.

I tillegg skal personen som ansettes bidra inn i relevante prosjekter på fakultetet. Dette inkluderer programmering og utvikling av lab- og feltroboter, men også generell bistand til instrumentering, matematisk modellering av biologiske prosesser som f.eks. strømning og flytegenskaper til næringsmidler og andre områder etter behov.

Ansvar for drift og vedlikehold av instrumenter og laboratorietjenester vil bli vurdert etter behov.

Stillingen vil bli tilknyttet forskergruppe for Bioinformatikk og anvendt statistikk (BIAS).

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med programmering, instrumentering og modellering i ulike forskningsprosjekter
 • Programmering og videreutvikling av autosamplere, labroboter og annet laboratorieutstyr
 • Digitalisering av laboratoriekurs samt opplæring av forelesere og ingeniører
 • Ansvar for instrumenter og laboratorietjenester etter behov

Kompetanse

 • Det kreves relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole (på masternivå) ved tilsetting. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Meget gode programmeringskunnskaper i Python, R eller et annet programmeringsspråk
 • Kunnskap om matematisk modellering og erfaring med å gjøre matematiske beregninger i Matlab eller tilsvarende verktøy. Vedkommende som blir ansatt må ha nok kunnskap til å kunne bistå PhD og masterstudenter
 • Erfaring med undervisning og veiledning
 • Erfaring fra arbeid med å ta i bruk/utvikle programvare til forskningsformål

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring fra forskning og kunnskap om forskningsprosessen
 • Erfaring fra laboratoriearbeid
 • Kunnskaper i programmering

Du må:

 • Være motivert for å samarbeide med og bistå forskere og ingeniører som har varierende erfaring med programmering og digitale løsninger
 • Kunne jobbe selvstendig og være en ressurs for fakultetet på dine områder
 • Være interessert i å veilede ansatte og studenter på alle nivå.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i overingeniør stillingskode 1087 ltr. 54-75 kr 491.200,- 715.900,-, eller Senioringeniør stillingskode 1181ltr. 60-83 kr 543.500,- 896.500,- avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 19.05.2022

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS