Ledig stilling ved NMBU

Produksjonsingeniør (Fôrteknologisenteret)

Søknadsfrist: 23.04.2019

Om stillingen

Ved Fôrteknologisenteret ved NMBU (Fôrtek) er det grunnet økende oppdragsmengde behov for en ny produksjonsingeniør:2 års 100% stilling.

Ved Fôrtek er det 2 fast ansatte, 1 lærling og ca. 5 studenter som jobber deltid.

Arbeidsoppgaver

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.


Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Senter for husdyrforsøk (SHF) og Fôrtek

SHF en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og betjener både Campus Ås og veterinærmiljøene ved Campus Adamstuen.


Fôrtek
skal tjene forskning og fôrindustri ved gjennomføring av forsknings-, utdannings- og utviklingsrelaterte oppdrag innen produksjon av dyre- og fiskefôr- og fôr relaterte additiver. Våre kunder er norske og internasjonale F og U grupper fra fôr råvareprosessering og teknologisk utvikling.


Fôrteks aktiviteter er:

 • Produksjon av fôr i forskningsøyemed
 • Optimalisering av fôrprosesser
 • Seminarer i fôrteknologi og kvalitetskontroll systemer ISO9001
 • Evaluering og utvikling av utstyr og instrumenter for fôrproduksjon
 • Oppdrag innen høyere utdanning i fôrteknologi
 • Publisering av artikler
 • Produksjon av fôr til både utviklings- og forskningsformål og fôr for kommersielt salg i henhold til HACCP, GMP, interne kvalitetssystemer knyttet til ISO9001 og i henhold til kundenes spesifikasjoner. Du vil få ansvar for å delta i prosessforbedringer og utviklingsprosjekter, samtidig oppfølging av protokoller iht. interne kvalitetssystemer.
 • Forberedelse av produksjoner og vedlikehold av databaser over råvarer, prosessparametre og utstyrsvedlikehold, samt dokumentasjon relatert til produksjonen
 • Oppfølging av leverandører av materialer, instrumenter og mekanisk utstyr
 • Ved behov ansvar for opplæring av nyansatte og BSc/MSc studenter ved NMBU

Om oppdragssituasjonen ved Fôrtek endres, må en være innstilt på å gjøre andre arbeidsoppgaver ved NMBU.

Kvalifikasjonskrav:

 • Vi søker fortrinnsvis deg med en MSc innen fôrteknologi, prosessteknologi, matteknologi, eller annen relevant naturvitenskapelig retning.
 • Du må beherske engelsk meget godt, skriftlig som muntlig. Norsk språk må du også beherske rimelig godt.
 • Kompetansebevis som sertifikat eller opplæringsbevis for gaffeltruck og travers kran er ønskelig.

Vi vektlegger at søkeren:

 • er nøyaktig og pålitelig, kombinert med stort engasjement. Søkeren må være klar at å ta selv initiativet ifm. tjeneste prosesser og vedlikehold er viktig
 • har evne til å jobbe systematisk, og trives med å organisere og administrere en produksjon
 • har gode samarbeidsevner og bidrar positivt til et godt arbeidsmiljø
 • er opptatt av sikkerhet i arbeidet (HMS)
 • er fleksibel og positiv til å bidra der det trengs

Utvikling av nye produkter krever stor fleksibilitet og kreativitet i prosessen, slik at dette vil være viktige egenskaper for den riktige kandidaten.

Det skal forventes regelmessig mye fysisk arbeid i produksjon ved Fôrtek.

Det vil også tillegges stor vekt hvordan kandidatens kompetanse og kunnskap kompletterer dagens ansatte ved Fôrtek.

Lønnsvilkår og informasjon

Forutsatt utdanning på masternivå, innplasseres stillingen i kode 1087 Overingeniør, ltr 53-60 (NOK 464 800 - 524 200).

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Søknadsfrist: 23. april 2019

For å være aktuell til intervju, må en framlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester, lastet inn på saken i JobbNorge.

Søk stillingen