Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsingeniør ved Avdeling for farmakologi

Søknadsfrist 28.02.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi har for tiden en ledig fast fulltidsstilling som avdelingsingeniør SKO 1085 ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for farmakologi.

Avdeling for farmakologi er ansvarlig for forskning innen farmakologi og undervisning av lavere og høyere grads studenter i farmakologi ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Det nåværende forskningsfokuset er på hjertefarmakologi, kreftfarmakologi, nevrofarmakologi og immunfarmakologi, med utstrakt samarbeid med kliniske avdelinger ved Oslo universitetssykehus.

Forskningen er organisert i 8 forskningsgrupper som er lokalisert ved Rikshospitalet og Ullevål. Stillingen vil være tilknyttet forskningsaktiviteten ved Rikshospitalet.

Det er rundt 40 universitets- og sykehusansatte knyttet direkte til forskningsaktivitetene. Avd. for farmakologi disponerer avansert vitenskapelig utstyr og har tilgang til en rekke spesialiserte kjernefasiliteter ved UiO og OUS. Vi kan tilby arbeid i et moderne, entusiastisk og internasjonalt forskningsmiljø.

[Referansenummer: 2018/14473]

Arbeidsoppgaver

Den utlyste stillingen vil være rettet mot metoder innen avdelingens arbeidsområder, for tiden hovedsakelig immunfarmakologi.

 • Arbeid med forsøksdyr
 • Cellebiologiske metoder, bl.a. flowcytometri, cellekulturarbeid, arbeid med primære celler og cellelinjer, transfeksjon og transduksjon.
 • Immunologiske metoder, bl.a. antistoffproduksjon, antistoffkonjugering, ELISA
 • Molekylærbiologiske metoder, bl.a. arbeid med rekombinant DNA, RNA, PCR inkl. kvantitativ PCR, mutagenese, forskjellige vektorer inkl. virale vektorer for transduksjon av eukaryote celler
 • Opplæring av studenter og teknisk-/vitenskapelig personell i teknikkene som benyttes ved avdelingen
 • Noe administrativt arbeid kan bli tillagt stillingen, som enklere økonomioppfølging, bistand til innkjøp av laboratorievarer/instrumenter, ansvar for instrumenter, HMS-arbeid, strålevern, komitéarbeid osv.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, fortrinnsvis innenfor immunologi, farmakologi, eller cellebiologi. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Flytende norsk muntlig og skriftlig
 • Gode engelsk-kunnskaper muntlig og skriftlig

Relevant erfaring for stillingens arbeidsoppgaver, spesielt flowcytometri, vil være en fordel.

Personlige egenskaper

Stillingen innebærer utstrakt kontakt med forskere fra ulike miljøer og andre ansatte ved avdelingen.

Vi søker en motivert og dyktig medarbeider som

 • Er strukturert og ansvarlig
 • Har stor arbeidskapasitet
 • Er nøyaktig og fleksibel
 • Arbeider godt både selvstendig og i team
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • deltakelse i et velfungerende, ambisiøst og internasjonalt forskningsmiljø
 • årslønn som avdelingsingeniør stillingskode 1085 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 449.400 og kr 524.200, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger
 • ansettelse i en IA-bedrift
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (inkl. vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til professor Marit Inngjerdingen, tlf. 95 06 39 29, e-post: [email protected] .

Spørsmål vedr. registrering av søknad og rekrutteringsprosess rettes til personalrådgiver Erlend Huglen, tlf. 22 84 46 91, e-post: [email protected] .

Søk på stillingen