Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Daglig leder, senioringeniør på Elektronikklaboratoriet

Søknadsfrist: 15.08.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av ni institutter og seks forskningssentre. Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle de tradisjonelle naturvitenskapene og teknologi. Fakultet har mange gode forskningsmiljøer og dyktige enkeltforskere, hvorav flere er i forskningsfronten innen sine fag internasjonalt. Fakultetet er vertskap for fire sentre for fremragende forskning, ett senter for fremragende innovasjon og ett senter for fremragende utdanning.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Fast stilling som daglig leder (senioringeniør) ved Elektronikklaboratoriet (ELAB), Fysisk institutt.

Elektronikklaboratoriet ved Fysisk institutt er en fellestjeneste for hele instituttet, og arbeider i hovedsak med instrumentering for vitenskapelige prosjekter. Medarbeiderne har lang erfaring som leverandør av produkter og tjenester til bla. CERN og rakett- og satellittprosjekter. ELAB er også involvert i undervisning og kompetanseformidling.

ELAB har mye avansert utstyr, blant annet rentrom med bondemaskin, pulltester og Onyx-32 montasjerobot. Man har kompetanse på blant annet utlegg og bestykning av komponentbærere og bruk av avanserte DAK-verktøy og kretskortdesign.

ELAB er en forutsetning for å holde et høyt internasjonalt nivå på den eksperimentelle forskningsaktiviteten ved instituttet. Med denne enheten kan forskerne få laget originalt utstyr som ikke kan kjøpes kommersielt.

ELAB har p.t.5 senioringeniører ansatt, inkludert daglig leder av laben.

Vi ønsker å videreutvikle ELAB som et leiested med økt ekstern inntjening og kanskje også økt bemanning, blant annet gjennom mulige samlokaliseringstiltak internt. ELABs leder får derfor en viktig oppgave med å ivareta og videreutvikle ELAB som en infrastrukturmessig nøkkelfunksjon ved instituttet.

Lederfunksjonen innebærer ansvar for ELABs daglige drift, herunder personalansvar for de ansatte på ELAB og budsjettansvar. Videre er leder ansvarlig for HMS på laben.

Leder må også ta del i de utviklingsoppgaver og leveranser til prosjekter som ELAB til enhver tid har.

ELAB er organisert som en resultatenhet under Fysisk institutt, og personen som ansettes rapporterer til kontorsjefen ved Fysisk institutt.

Den som ansettes må påregne kortere opphold ved instituttets samarbeidsinstitusjoner i inn- og utland.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen gjelder følgende kvalifikasjonskrav:

 • Siv.ing-/masterkandidat som må beherske generell kretsdesign innen analog og digital konstruksjonsteknikk. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring med prosjektplanlegging.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

I vurderingen av søkerne vil det også bli lagt vekt på at søkeren har:

 • Erfaring med ledelse fra den type virksomhet som ELAB representerer.
 • Erfaring med HMS-arbeid.
 • Erfaring med budsjettering, økonomioppfølging og regnskap.
 • Erfaring med programmering av FPGA, SoC og mikrokontrollere.
 • Erfaring med avanserte komponentbærere, «high tech» produksjon og prototypebygging.

Personlige egenskaper

 • Vi søker en ansvarsbevisst, initiativrik, positiv, serviceinnstilt og resultatorientert person med god gjennomslagskraft.
 • Kandidaten må ha gode samarbeidsegenskaper, ha evne til å skape gode arbeidslag, kunne delegere oppgaver og organisere god arbeidsflyt.
 • God formidlingsevne, da stillingen vil medføre veiledning av master- og doktorgradsstudenter.

Vi tilbyr

 • Lønnstrinn (avh. av kompetanse/ansiennitet): SKO 1181: 67 – 74 (NOK 605 500 – 691 400 per år)
 • Interessante arbeidsoppgaver i et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger ved UiO som fleksitid, trening i arbeidstiden, egne barnehager for UiO-ansatte etc.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev som inkluderer en beskrivelse av motivasjon for å søke stillingen
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på minst 3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Adm. leder ved Fysisk institutt Lars Bernhardsen, Tlf: +47 22 85 64 29, E-post: [email protected]
 • Instituttleder ved Fysisk institutt Jøran Moen, Tlf.: + 47 22 85 64 30, E-post: [email protected]

For tekniske spørsmål vedr. søknadsprosessen: HR Rådgiver Elin Thoresen, +47 22 85 71 96, e-post: [email protected]

Søk på stillingen