Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

IT - infrastrukturarkitekt

Søknadsfrist 14.11.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Underavdelingen som er ansvarlig for IT-infrastrukturen på UiO spenner over et stort spekter av teknologier og plattformer, vårt ansvarsområde er alt fra on-premises løsninger i egne datarom til offentlige skyløsninger. Eksemper på teknologier vi har i porteføljen er datasenternettverk, virtualiseringsløsninger (VMware og OpenStack), lagringsløsninger (Hitachi blokk og fil, Ceph, BeeGFS), servere (RHEL, VMware, Windows Server), VDI (VMware Horizon). Vi har store ambisjoner rundt automatisering og verktøy som Ansible, Terraform, Salt, PowerCLI og VMware vRealize er sentrale.

Vi har behov for å styrke kapasiteten med en meget erfaren arkitekt og ser etter deg med interessen, kunnskapen og evnen til å sette deg inn i kompliserte behov fra våre dyktige forskere, og sammen med resten av USIT arbeide frem løsninger for hvordan vi med vår infrastruktur og vårt mulighetsrom på best mulig måte kan dekke deres behov. Du vil bli involvert i store og viktige prosjekter/ leveranser, og det er også ønskelig at du deltar med hands-on på deler av leveransene.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil bli plassert i underavdeling for IT-infrastruktur, seksjon for grunndrift og gruppe for Basis Systemdrift. Arbeid på tvers av både seksjoner, grupper og underavdelinger er en av suksessfaktorene for stillingen.

Arbeidsoppgaver vil blant annet være følgende:

 • jobbe overordnet med design av tekniske løsninger for å primært støtte forskerne våre
 • noe prosjektarbeid ifm. vurdering og implementasjon av ny infrastruktur eller nye behov som skal dekkes med eksisterende infrastruktur
 • noe hands-on ifm. oppsett, konfigurasjon og daglige driftsoppgaver for å ha kjennskap til detaljene i infrastrukturen vår

Kvalifikasjonskrav

Utdannelse

 • Høyere utdannelse på masternivå er ønskelig, men lang og relevant erfaring kan kompansere for utdanningskravet.

Krav til kompetanse

 • kompetanse om prosjekt- og aktivitetsledelse
 • god kjennskap til fagområdet High Performance Computing - HPC
 • god kjennskap til hele vSphere-stacken fra VMware
 • god kjennskap til Horizon-porteføljen for VDI fra VMware
 • god kjennskap til OpenStack som løsning og hvordan denne kan benyttes
 • god kjennskap til nettverk fra OSI-modellens lag 2 og oppover
 • kjennskap til lagringsløsninger og hvordan disse kan benyttes av forskerne våre
 • kjennskap til objektlagring generelt og Ceph spesielt - fokus er oppsett og konfigurasjon for å koble mot behovene løsningene skal dekke
 • programmerings- og scripting-erfaring i et eller flere av språkene Perl, Python, Powershell, bash
 • flytende engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Pragmatisk og løsningsorientert
 • God til å samarbeide og har evner til å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer
 • Innovativ, proaktiv og fokus på forbedring, forenkling og automatisering
 • Arbeider effektivt og strukturert
 • God på å bygge relasjoner og samarbeide med mange personer med forskjellige faglige bakgrunner og personligheter

Vi tilbyr

 • lønn som senioringeniør kode 1181 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 658 300 og kr 754 900, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen