Stilling:

Overingeniør, infrastruktur

Søknadsfrist 09.10.2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om stillingen

Vi har i dag et lite team av interne utviklere, som har ansvaret for utvikling og drift av våre internt utviklede løsninger og integrasjoner. Vi er nå på jakt etter deg som ønsker å inngå i temaet vårt.

Du vil få stor påvirkning på valg av teknologi og arkitektur fremover. Dine arbeidsoppgaver vil ha hovedvekt på identitets- og tilgangsarkitektur, men med mulighet for andre arbeidsoppgaver i tillegg.

Arbeidsoppgaver

- Identitets- tilgangsforvaltning (IDM og IAM), og sikkerhetsvurderinger knyttet til dette

- Applikasjons- og integrasjonsutvikling

- Drift og forvaltning av støtteverktøy knyttet til relevante applikasjoner

- Teknisk rådgivning i anskaffelsesprosesser

- Dokumentasjon

Vi søker deg som har:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå fra universitet eller høgskole. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring med utvikling av integrasjoner og applikasjoner, samt sikkerhetsvurderinger knyttet til disse
 • God skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Kompetanse innen følgende områder vil bli vektlagt:

 • Erfaring med programmering i markedsstandardiserte språk, f.eks. C#, Python eller Java
 • Tung erfaring med utvikling av integrasjoner
 • Teknisk implementering og forvaltning av identity- og accessmanagementløsninger i store virksomheter
 • Kartlegging av forretningsprosesser knyttet til ansettelser, fratredelse, brukerhåndtering og tilgangsstyring
 • Kjennskap til integrasjonsplattformen Microsoft BizTalk
 • IKT-sikkerhet, prosjektgjennomføringserfaring, teknisk dokumentasjon

Du må:

 • være analytisk og ha god gjennomføringsevne
 • være resultatorientert, initiativrik, løsningsorientert og fleksibel
 • være metodisk, systematisk og innovativ
 • ha gode samarbeidsegenskaper

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 Overingeniør, ltr 60-75 (NOK 524.200 – 695.500) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved seksjonssjef Ola-Gunnar Juelsrud, tlf: +47 67 23 05 12, e-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 25.09.2018

Om avdelingen

IT-avdelingen har ansvaret for drift og utvikling av NMBUs IT-systemer. Avdelingen har totalt 48 årsverk.

Stillingen ligger i infrastrukturseksjonen. Infrastrukturseksjonen har ansvar for nettverk, server- og tjenesteleveranser på NMBU.

NMBU er inne i en periode med store endringer, og endringer i organiseringen som berører denne stillingen må kunne påregnes.

Avdelingen er lokalisert på det fantastiske universitetsområdet på Ås.

Søk stillingen