Stilling:

Faste stillinger - kunnskapsformidling - læringsressurser og teknologi

Frist 30.01.2019

Statped er en statlig spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Samfunnsmandatet til Statped er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis mulighet til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Statped er underlagt Utdanningsdirektoratet og er organisert med et hovedkontor og fire regioner i landet som er nord, midt, vest og sørøst. Les mer på www.statped.no.

Statped læringsressurser og teknologiutvikling har ansvar for utvikling og formidling av læringsressurser innenfor det spesialpedagogiske området. Enheten er lokalisert i Trondheim, Oslo og Kristiansand og har omlag 60 ansatte.

Statped har en særlig satsing på digitalisering og formidling av kunnskap om bruk av digitale læringsressurser og teknologi i undervisningssammenheng og skal ansette to nye rådgivere/seniorrådgivere. Statped læringsressurser og teknologiutvikling som har etablert en egen avdeling for informasjon- og kunnskapsformidling om bruk av digitale læremidler og andre læringsressurser innenfor det spesialpedagogiske området. Stillingene er p. t. tilknyttet denne avdelingen og får kontorsted i Kristiansand eller i Oslo. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Arbeidsoppgaver

 • Kunnskaps- og informasjonsspredning om teknologi og bruk av digitale læringsressurser i opplæringssammenheng. Kunnskapsspredningen kan foregå i form av tekst, video, e-læring og andre digitale formater.
 • Presentere og systematisere læringsressurser og spesialpedagogisk/pedagogisk erfaring med disse
 • Gjøre vurderinger og analyser av hvilken teknologi og digitale ressurser som er egnet
 • Innhente, systematisere og publisere ny kunnskap og forskning om digitale læringsressurser
 • Utvikling av tekster, artikler og webinnhold
 • Bidra i et konstruktivt samspill med fagmiljøet om utvikling og oppbygging av kunnskap om digitale læremidler
 • Bidra i avdelingens arbeid med utvikling av Statped som ressurs- og kunnskapssenter på området læringsressurser og teknologi

Kvalifikasjoner

 • Pedagogisk utdannelse på mastergrad eller lignende
 • Spesialpedagogisk utdannelse og erfaring er en fordel
 • God kunnskap om teknologi og digitale ressurser i undervisningssammenheng
 • Erfaring fra digital klasseromsundervisning med fokus på inkludering er en fordel
 • Erfaring fra multimedieproduksjon (videoproduksjon, e-læring) er en fordel
 • Kunnskap om universell utforming, herunder WCAG, er en fordel
 • Gode system - og forvaltningskunnskaper
 • Innsikt i offentlig forvaltning og god rolleforståelse.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne.

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert
 • Utviklingsorientert
 • God til å samarbeide
 • Resultatorientert
 • Initiativrik
 • Selvstendig
 • Systematisk
 • Personlig egnet

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364 55 -68 480 600 - 607 700 per år i 100 % stilling.
 • En spennende stilling i en organisasjon med høy faglig kompetanse og et godt arbeidsmiljø
 • Gode kollegaer og en organisasjon i utvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • IA-bedrift
 • Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Reisevirksomhet må påregnes
 • Stillingen ønskes besatt snarest

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.

Søk på stillingen

Kontaktperson:

 • Martin Smith-Gahrsen (Avdelingsleder)