Stilling:

Forskningsrådgiver, Administrasjon - Forskning og innovasjonsavdelingen

Søknadsfrist: 18.02.2019

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

FORSKNINGSRÅDGIVER - 1 års vikariat

Forsknings- og innovasjonsavdelingen har et overordnet ansvar for å bistå at sykehusets Forsknings- og innovasjonsstrategi implementeres i klinikkene. Avdelingen ledes av direktør for forskning og innovasjon. Avdelingen har ansvar for å bistå sykehusets ledelse og klinikker med råd og veiledning ved oppstart og gjennomføring av forsknings- og innovasjonsprosjekter, for å implementere aktuelle nasjonale og regionale strategier og føringer, for å synliggjøre og formidle forskningsresultater, bidra til å styrke forsknings- og innovasjonskulturen, og for å utvikle og vedlikeholde kvalitets- og internkontrollsystemet for forskning og innovasjon.

Kort om forskning ved SiV

Det foregår mye helseforskning av høy kvalitet innen en rekke ulike fagområder ved Sykehuset i Vestfold. Forskningen ved sykehuset skal være av god kvalitet, pasientnær og nyttig. Samarbeid med industrien skal foregå i åpne og ryddige former. Forsknings- og utviklingsarbeid i sykehuset har sin basis i klinikkenes virksomhet. Engasjementet kan komme fra den enkelte medarbeider eller være initiert av klinikkledelsen.

Ved sykehuset foregår det først og fremst kliniske studier, i tillegg til registerforskning, multisenterstudier og helsetjenesteforskning, men det pågår også legemiddelstudier og prosjekter som inkluderer basalforskning og translasjonsforskning. Forskningen foregår i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører.

Noe reising knyttet til møtevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning, veiledning, oppfølging, og tilrettelegging av forskningsprosjekter / kliniske studier
 • Forskningsadministrasjon og forskningsrapportering, herunder å holde oversikt og administrasjon av sykehusets forskningsportefølje
 • Bistand til implementering av sykehuset kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning, herunder å etablere systemer og rutiner på sykehusnivå, jfr. internkontroll forskriften
 • Sekretariat for Forskningsutvalget ved SiV og superbruker for Cristin
 • Bistand i implementering og oppfølging av forskningsinfrastruktur ved sykehuset
 • Bistand til kompetanseheving og formidling av informasjon, inkludert oppdatering av nettsider, deltagelse i relevante interne og eksterne nettverk, og koordinering av forskningsseminar og utlysning av forskningsmidler.
 • Stillingens arbeidsoppgaver er mange og varierte, og krever et bredt samarbeid med ansatte ved sykehuset, som jurister, økonomiavdelingen / controllere, bibliotek, IKT, kvalitetsenheten, interne og eksterne forsknings og innovasjonsmiljøer.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå, gjerne relatert til medisin / helsefag
 • Erfaring med forskningsadministrasjon eller kliniske studier, og / eller andre av de sentrale arbeidsoppgavene til stillingen
 • Stillingen krever god kunnskap om relevant lov- og avtaleverk, finansiering generelt, og gode dataferdigheter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning

Personlige egenskaper

 • Vi søker en selvstendig og initiativrik person, med gode samarbeidsevner, som er ryddig og ansvarsbevisst, har god arbeidskapasitet og trives med mange, varierte arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon
Forskningsrådgiver Helene Johannessen, tlf. 979 60 181.