Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Skrivepedagog

Søknadsfrist 03.02.2019

Ønsker du å hjelpe studenter med faglig skriving?

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på fire avdelingsbibliotek, Digitale tjenester og Administrasjonen. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Universitetsbiblioteket i Oslo søker en erfaren skrivepedagog til Akademisk skrivesenter. Skrivesenteret er et tverrfaglig tilbud der studenter, stipendiater og ansatte kan utvikle seg som fagskrivere og skriveveiledere. Akademisk skrivesenter ved Universitetet i Oslo har vært i drift siden januar 2017, og utvider nå sin faglige virksomhet.

Vår skrivepedagogiske modell er inspirert av amerikanske skrivesentre og norsk prosessorientert skriving, der målet er å støtte fagskriveres utviklingsprosess. Hovedaktiviteten i skrivesenteret er én-til-én-konsultasjoner, der studenter som har fått opplæring i skrivepedagogikk (skrivementorer) veileder andre studenter. I tillegg organiserer skrivesenteret en rekke kurs og aktiviteter i samarbeid med universitetets fagansatte, og deltar i utviklingsprosjekter sammen med fagmiljøene og LINK Senter for læring og utdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning i akademisk skriving på engelsk og norsk
 • Opplæring av nye skrivementorer
 • Drift og videreutvikling av skrivesenterets tilbud

Den som ansettes vil få spesielt ansvar for internasjonale studenter. Kompetanse i akademisk engelsk / engelsk som andrespråk (English for Academic Purposes / English as a Second Language) er en fordel. Undervisningspraksis fra høyere utdanning og personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Stillingen gir mulighet for 15 % forskningstid.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole på minimum masternivå, i pedagogiske fag, engelsk eller nordisk språk/språkvitenskap, tekstvitenskap, retorikk, kommunikasjonsfag, faglitterær skriving eller tilsvarende
 • Erfaring med å veilede fagskrivere
 • Stillingen krever gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Egen skrive- og publiseringserfaring

Vi tilbyr

 • Et tverrfaglig, spennende miljø i landets største fag- og forskningsbibliotek
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning

Lønn:

 • Tilsettelse som universitetsbibliotekar eller førstebibliotekar. Kandidater med doktorgrad vil bli tilsatt som førstebibliotekar.
 • Universitetsbibliotekar 524 200-631 700, avhengig av kompetanse.
 • Førstebibliotekar 576 100-695 500, avhengig av kompetanse.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

 • Leder av Akademisk skrivesenter Ingerid Straume, telefon 988 87 221, epost [email protected]

Søk på stillingen