Ledig stilling ved Nasjonalmuseet

Forsknings- og utviklingsansvarlig

Søknadsfrist: 18.09.2019

Forsknings- og utviklingsarbeid er blant Nasjonalmuseets aller viktigste oppgaver. Nå søker vi en Forsknings- og utviklingsansvarlig, som aktivt og målrettet kan bidra til å styrke Nasjonalmuseets rolle som forskningsinstitusjon. Vi har en klar ambisjon om å heve forskningen innenfor Nasjonalmuseets fagområder, og vil jobbe strategisk for å synliggjøre museets forskningsaktivitet nasjonalt og internasjonalt.

Vi ønsker deg som har erfaring med å skape gode rammer for forskning og utvikling. Du har også et stort engasjement for å videreutvikle Nasjonalmuseets forskningsprofil gjennom formidling og eksterne samarbeid.

Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet er Norges største museum og har årlig rundt 600.000 besøkende. Vi samler og bevarer, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design. Museet driver forsknings- og utviklingsarbeid på samling og formidling - og har et variert utstillingsprogram som vises i våre museumsbygninger i Oslo og som vandreutstillinger i inn- og utland. Nasjonalmuseet har i dag nærmere 200 ansatte med høy kompetanse innen ulike fagområder.


I 2020 åpner det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo, som et av Nord-Europas største museer. Her skal nye generasjoner kunstentusiaster skapes. Vi skal nå et større og bredere publikum, og har store ambisjoner for egeninntjening, forskningsarbeid og samarbeidspartnere. Nasjonalmuseet er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn og kulturell bakgrunn.Nasjonalmuseet er en IA-bedrift.

Stillingsinnehaver vil ha et overordnet ansvar for å heve FoU-produksjonen og -kompetansen ved museet, herunder etablere og bygge nettverk. Stillingsinnehaver vil samarbeide tett med direktøren, ledergruppen og fagpersoner i museet. Stillingsinnehaver vil være en del av direktørens stab og ha en koordinerende og rådgivende funksjon.

Arbeidsoppgaver

 • Helthetlig strategisk planlegging og utvikling av sitt ansvarsområde
 • Ansvar og overordnet relasjon med relevante forskningsmiljøer eksternt
 • Bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Gjennomføre tiltak for å heve forskningskompetanse ved museet
 • Initiere og stimulere til forskningsprogrammer og -prosjekter internt og i samarbeid med eksterne
 • Initiere og lede søknadsprosesser for å skaffe forskningsmidler
 • Utvikle rammeverk for hvordan forskningsprosjekter initieres og gjennomføres i Nasjonalmuseet
 • Støtte organisasjonen i forbindelse med publisering, publiseringskanaler mv.
 • Rapportering og synliggjøring av forskningsaktiviteter, utviklingsarbeid og forskningskompetansen i Nasjonalmuseet
 • Andre oppgaver etter avtale med leder

Kvalifikasjoner

 • PhD /Doktorgrad innen relevante fagområder for stillingen
 • Erfaring fra forskning og utviklingsarbeid fra relevante forskningsmiljøer
 • Erfaring med å utvikle og skaffe midler til forskningsprosjekter
 • Erfaring med å drive forskningsprosjekter/forskningsprogrammer

Personlige egenskaper

 • Meget gode samarbeids- og koordineringsegenskaper
 • Evne til strategisk helhetstenkning - ser sammenhenger og setter retning
 • God relasjonsbygger og kommunikative ferdigheter
 • Nysgjerrig, positiv og initiativrik
 • Evne til å skape motivasjon, læring og inspirasjon i hele organisasjonen og eksternt
 • Strukturert med høy gjennomføringsevne
 • Gode språkkunnskaper i norsk (nordisk) og engelsk

Vi tilbyr

Lønn kr 700 000 - 900 000Pensjonsordning i Statens pensjonskasse Gode forsikringsordninger Unik jobbmulighet i en ledende kulturinstitusjon Kunnskapsrike og engasjerte kolleger

Søknad merkes: 4122771431

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen