Stilling:

Leder Analyse, divisjon Brukerdialog, Bergen

Søknadsfrist: 20.09.2018

Skatteetaten

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

Brukerdialog vil ha ansvaret for alle publikumstjenester som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal forvalte og utvikle ordningene knyttet til skatt og avgift, og utvikle etatens dialog med brukerne. Brukerdialog skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Analysegruppen vil ha ansvar for å levere datadrevne analyser til egen divisjon, samt kunne bistå med analyser til skatteetaten forøvrig innenfor divisjonens fagområder. Gruppen vil ha eieransvar for prediktive modeller i divisjonen. Analysegruppen vil bestå av ca. 20 medarbeidere med både nyutdannede og meget erfarne analytikere. Medarbeiderne vil primært ha arbeidssted i Bergen og Kristiansund.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • resultatansvar for analysegruppen og delansvar for avdelingens resultat
 • personalansvar for ca 20 medarbeidere
 • delta aktivt i organiseringen og videreutvikling av avdelingen sine oppgaver, både strategisk og operativt
 • utstrakt samarbeid med andre miljøer i Skatteetaten og eksterne aktører

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på masternivå, relevant erfaring fra tilsvarende arbeid kan kompensere for kravet til utdanning
 • relevant erfaring fra fagområdet du skal lede
 • ledererfaring er en fordel, fortrinnsvis fra kunnskapsmiljøer
 • kunnskap innen skatte- og avgiftsområdet er den fordel
 • erfaring fra omstillingsprosesser er en fordel, og da gjerne fra større virksomheter
 • har god forståelse for samfunnsutviklingen og potensiale for digitalisering
 • har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov

Personlige egenskaper

 • er analytisk anlagt
 • har strategisk blikk og helhetsforståelse
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement
 • interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
 • har pågangsmot og gjennomføringsevne
 • er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår
 • personlig egnethet blir særlig vektlagt

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 600 000 – kr 770 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Ref. nr.: 2018/1004392

Hjemmeside: www.skatteetaten.no

Kontakt: Trude Husevåg (Avdelingsdirektør)

Telefon: 92440187

Søk på stillingen