Ledig stilling ved Samfunns- og næringslivsforskning AS

PhD–stipendiat – 4-årig stipendiatstilling

Søknadsfrist: 15.05.2019

Om stillingen

Samfunns- og næringslivsforskning søker med dette etter kandidater til en 4-årig stipendiatstilling med tiltredelse 01.07., 01.08.19. eller etter avtale. Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet «Freelancers, independent contractors and the organization of work» ledet av Torstein Nesheim ved SNF.

Samfunns- og næringslivsforskning AS

Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) er et forskningsinstitutt med Norges Handelshøyskole (NHH) som hovedeier. Instituttet utfører forskning og forskningsbaserte utredninger for sentrale beslutningstakere i privat og offentlig sektor.


SNF utfører om lag 30 forskerårsverk og har en årlig omsetning på 60-65 millioner kroner.

Stipendiaten vil jobbe med spørsmål rettet mot frilanserne (erfaringer, tilhørighet, kompetanseutvikling med mer), den rollen digitale mellomledd har og utfordringer for bedrifter som benytter frilansere.

Stipendiaten vil bli knyttet til PhD-programmet ved Norges Handelshøyskole og må tilfredsstille kravene for opptak i PhD-programmet ved NHH (https://www.nhh.no/en/study-programmes/phd-programme-at-nhh/admission/).

Vi søker primært etter kandidater som har fullført masterutdanning innen fagområdene strategi, organisasjon, ledelse, sosiologi og organisasjonspsykologi. Kandidater som leverer masteroppgave våren 2019 kan søke.

Stillingen er for tiden lønnet med kr 495.028,- per år, og vedkommende vil bli meldt inn i våre pensjons- og personalforsikringer.

Søknad med CV sendes til [email protected] eller SNF v/Anne Guri Berge Antvedt, Helleveien 30, 5045 Bergen, innen 15.05.19. Informasjon om SNF finnes på våre nettsider www.snf.no.

Spørsmål om stillingen

For nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte: