Ledig stilling ved Norsk institutt for naturforskning

Forskningssjef ved NINA Bergen

Søknadsfrist: 31.08.2019

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er Norges største forskningsinstituttet innen anvendt økologi med omlag 270 ansatte. NINA har forskningsavdelinger i Trondheim, Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø samt en forskningsstasjon for laksefisk på Ims i Rogaland. Hovedkontoret ligger i Trondheim. (Se mer informasjon på www.nina.no).

Ved NINAs forskningsavdeling i Bergen blir det ledig stilling som forskningssjef 1. januar 2020. Vi søker etter en initiativrik og resultatorientert forskningssjef til å lede avdelingen.

NINAs kontor i Bergen ble åpnet 1. september 2016. Avdelingen har pr i dag rundt 10 ansatte med kompetanseområder innen vegetasjonsøkologi, naturtyper, kulturlandskap, fremmede arter, genetikk/miljø-DNA, sjøfugl, oter, fjellrev, entomologi og klimaeffekter, der forskning og overvåking av påvirkninger på biologisk mangfold og økosystemer står sentralt. Avdelingen er i vekst, og ambisjonen er å bygge opp fagmiljø innen flere av NINAs kjerneområder i Bergen. Med basis i forskningen utføres også konsekvensutredninger og rådgivning. Avdelingen gjennomfører prosjekter på oppdrag fra blant annet miljøforvaltningen, andre sektormyndigheter og privat næringsliv. I tillegg utfører vi forskning finansiert av Norges forskningsråd og andre kilder nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen samarbeider med andre avdelinger internt i NINA så vel som eksterne nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner.

Forskningssjefen har ansvar for avdelingens faglige og økonomiske resultater, samt personalansvar for avdelingens medarbeidere. Det legges særlig vekt på god ledelse, evne til å skape gode markedsrelasjoner og evne til å bidra til samarbeid mellom ulike fagområder i organisasjonen.

Sentrale oppgaver vil være å:

• bidra til å utvikle positivt samarbeid og skape godt arbeidsmiljø innen avdelingen og over avdelings- og instituttgrenser

• utarbeide faglige strategier, arbeidsmål og budsjetter for avdelingen og følge opp vedtatte mål og årsplaner

• bidra til å utvikle nye markeder og videreutvikle brukerkontakt

• stimulere til forskningsformidling

I tillegg til ansvar for egen avdeling vil forskningssjefen kunne tillegges sentrale NINA-oppgaver som er avdelingsovergripende.

Forskningssjefen rapporterer til NINAs direktør og inngår i NINAs ledergruppe.

Avhengig av kompetanseprofil til den som tilsettes, legges det også til rette for at en viss andel av stillingen kan romme egen faglig aktivitet.

Vi søker etter en person som har:

• relevant utdanning på master eller PhD-nivå innen NINAs fagområder

• ledererfaring eller gode lederegenskaper, velutviklete samarbeidsevner og gode egenskaper som inspirator

• god kjennskap til fag- og markedsområdene på avdelingen

• gode evner til å sette miljøforskning inn i et samfunnsmessig perspektiv

• gode evner til mål- og resultatorientering

• god muntlig og skriftlig framstillingsevne (norsk)

Vi tilbyr:

• lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning

• et trivelig, kreativt og spennende arbeidsmiljø

NINA arbeider aktivt for å rekruttere kvinner, og kvinner oppfordres derfor til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Administrerende direktør Norunn S. Myklebust (tlf. 930 24 633) eller
  • Forskningssjef Per Arild Aarrestad (tlf. 934 66 748)

Søknad vedlagt CV sendes på e-post til NINAs personalkontor v/Siri A. Svendsen, [email protected]. Vitnemål og attester vil bli etterspurt senere i tilsettingsprosessen.

Søknadsfrist 31. august 2019.