Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Seniorkonsulent på Arrangementskontoret

Søknadsfrist: 02.06.2019

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seniorkonsulent på Arrangementskontoret

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er en anerkjent utdannings- og forskningsinstitusjon, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre. Campus ligger i sentrale deler av Bergen med universitetsområder på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Universitetsdirektøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet. Direktøren er tilsatt på åremål av universitetsstyret, og er sekretær for styret. Universitetsdirektørens kontor omfatter Sekretariat for universitetsledelsen og Holbergprisens sekretariat.

Ved Arrangementskontoret knyttet til Universitetsaulaen i Bergen er det ledig en stilling som seniorkonsulent knyttet til arrangementsavvikling. Universitetsaulaen er en viktig formidlingsarena for Universitetet og for Bergen og huser en rekke profilerte arrangementer som foredrag, seminarer, konferanser, debatter, symposium, konserter, samt mottakelser og middager. Arrangementskontoret skal sikre at alle som benytter universitetsaulaen blir ivaretatt på en profesjonell måte. Arrangementskontoret er organisert som del av universitetsdirektørens stab og er lokalisert på Museplass 1. Arrangementskontorets tjenester spenner fra tyngre prosjektledelse for årlige større arrangementer til enklere tilrettelegging og rådgivning til enheter som skal gjennomføre arrangementer.

Arbeidsoppgaver:

 • Kontraktsoppfølging og oppfølging av underleverandører av varer og tjenester til aulaen
 • Merkantile oppgaver og økonomioppfølging (herunder fakturering) og oppgaver knyttet til den daglige driften av kontoret
 • Prosjektledelse på arrangement i regi av UiB
 • Rådgivning og tilrettelegging til planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer i Universitetsaulaen i Bergen

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Utdanning på bachelorgradsnivå eller spesialutdanning tilpasset de oppgavene stillingen skal dekke. Tilsvarende kvalifikasjoner kan også oppnås gjennom lang og relevant praksis.
 • Bør ha erfaring med prosjektledelse, planlegging og koordinering og gjennomføring av arrangementer
 • Erfaring fra økonomistyring og oppfølging av arrangementer og eller prosjekter
 • Erfaring med og god praktisk forståelse for drift av et «arrangementshus» er en fordel

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø
 • Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønnstrinn 50 - 54 (for tiden kr 442 400 - 472 300) i det statlige lønsregulativet. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllende opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til:

 • Bente Krossøy, leder for Arrangementskontoret, Universitetsdirektørens kontor, tlf. nr. 55 58 20 23 / 92 69 41 72, e-post: [email protected]

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne blir oppfordret til å søke stillingen.

Opplysninger om søkeren kan offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført på søkerlisten. Dersom forespørselen ikke blir tatt til følge, skal søkeren varsles om dette.

Nærmere om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen