Stilling:

Forskningsrådgiver

Søknadsfrist: 27.02.2019

NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en privat, akkreditert høgskole som arbeider ut fra et kristent verdigrunnlag, og som tilbyr studier i Bergen, Oslo og Kristiansand. Samlet har de tre studiestedene 2500 studenter og 250 ansatte. Fra høsten 2018 utvider NLA Høgskolen sin etablerte grunnskolelærerutdanning i Bergen med tilsvarende tilbud i Oslo.


NLA Høgskolen er en høgskole med et kristent verdigrunnlag. Vi vil på dette grunnlaget utvikle en forskningsbasert, praksisnær og helhetlig utdanning der mennesket og menneskeverdet står i sentrum, ut fra kristne og humanistiske dannelsesidealer.


Vi ønsker å være en viktig bidragsyter til samfunnet gjennom vår utdanning og forskning. I våre utdanninger vil vi bygge et nært, levende og aktuelt studiemiljø som forbereder studenten på de utfordringer vi møter i morgendagens samfunn. Dette utvikles i forpliktende samarbeid mellom høgskolens undervisnings- og forskningsmiljø, praksisfelt og den enkelte student.

Er du interessert i forskning og vil være med på å videreutvikle forskningsfeltet ved NLA Høgskolen?

Om stillingen

Det søkes etter en forskningsrådgiver ved NLA Høgskolen med arbeidssted Oslo eller Bergen. Personen det søkes etter har en særlig interesse for å styrke forskningsaktiviteten ved høgskolen, og øke eksternfinansiert forskningsaktivitet.

Forskningsinnsatsen skal spesielt innrettes for å styrke og utvikle kunnskapsgrunnlaget for høyskolens utdanningsvirksomhet og å gjøre dette kjent.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Veilede ansatte som jobber med prosjektutvikling og søknader om eksternfinansiering av forsknings- og innovasjonsprosjekter som styrker NLA Høgskolens satsningsområder.
 • Bidra til å styrke prosjektutviklings- og søknadsskrivingskompetansen ved NLA Høgskolen.
 • Kvalitetssikre FoU-søknader fra NLA om eksterne midler.
 • Bidra til å kommunisere og synligjøre NLA-ansattes forskningsresultater og gjøre kjent pågående innovasjonsprosjekter eksternt.
 • Veilede vitenskapelig ansatte i søknader om opprykk.
 • Bidra til å styrke samhandlingen mellom høgskolens forskningsmiljøer og andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.
 • Utredning og saksbehandlingsoppgaver knyttet til FoU.

Krav

 • Forskerutdanning (Ph.d. eller tilsvarende)

Ønskede kvalifikasjoner

 • Forskerutdanning (Ph.d. eller tilsvarende)
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og lover og regelverk som regulerer UH-sektoren
 • God erfaring med søknadsarbeid for forsknings- og innovasjonsprosjekter, fortrinnsvis på områder relevant for høyskolens virksomhet
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne - norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du er løsningsorientert, kvalitetsbevisst, har gjennomføringsevne og er resultatorientert.
 • Du er god til å drøfte og formidle vitenskapelige tema, muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Du har god evne til å samarbeide med kollegaer og eksterne samarbeidspartnere.

NLA Høgskolen tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Gode muligheter for å utvikle innholdet i egen arbeidshverdag
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning - Statens pensjonskasse

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter til Jobbnorge:

 • Søknad
 • Attesterte vitnemål (Ph.D., master, opprykk) og attester (arbeid)
 • Fullstendig publikasjonsliste

CV må gjøre rede for utdanning, tidligere stillinger og innholdet i disse særlig knyttet til pedagogisk virksomhet og administrativ erfaring.

Vi ber om at kandidatene opplyser om ønsket arbeidssted.

Alle dokumenter må lastes opp og lagres i den elektroniske søknaden. Søkeren er ansvarlig for å sende fullstendig dokumentasjon innen søknadsfristen. Søkerne blir bedt om å plassere seg i forhold til utlysingen og gjøre rede for motivasjonen en har for å søke og visjoner en har for det faglige arbeidet. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. I den samlede vurderingen av søkerne vil erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

NLA Høgskolen er en høgskole med et kristent verdigrunnlag, og aktuelle kandidater må kunne identifisere seg med høgskolens verdigrunnlag. Vi ber om at dette kommenteres i søknaden.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Prorektor for FoU Helene Lund, [email protected] tlf. 93485608 og
 • Rektor Erik Waaler, tlf 41106532

Søknadsfrist: 27.02.2019

Søk på stillingen