Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Musiker i skolebasert samarbeidsprosjekt

Søknadsfrist: 09.05.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig et engasjement som musiker i skolebasert samarbeidsprosjekt ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærarutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program. Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud. Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.

Forskningsprosjektet «Music Teacher Education for the Future» (FUTURED 2019-2022) ved Høgskulen på Vestlandet er et forskningsprosjekt som har som mål å utvikle musikklærerutdanningen i den nye femårige lærerutdanningen. En del av prosjektet foregår på grunnskoler, der vi ønsker å forske på samarbeid mellom musiker, musikklærere og lærerstudenter. FUTURED skal engasjere en musiker med erfaring fra kunstnerisk samarbeid i skolen, og med kompetanse på komponering/skaping ved hjelp av digitale verktøy. Oppdraget gjennomføres intensivt på en ungdomsskole i Bergen i januar/februar 2020, med noe planlegging og forarbeid høsten 2019 og noe etterarbeid våren 2020.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Planlegge, forberede og gjennomføre musikkaktiviteter på skolene i tett dialog og samarbeid med skolens musikklærere og en gruppe lærerstudenter
 • Delta i felles samlinger i prosjektet
 • Delta i samtaler og forskningsintervjuer, og levere tilbakemeldinger til forskerne

Arbeidsplassen er ungdomsskole i Bergen

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra kunstnerisk og/eller pedagogisk arbeid med musikk og barn og unge
 • Interesse for og helst erfaring fra kunstnerisk arbeid og samarbeid i skolekontekst
 • Kunnskap og erfaring med komponering ved hjelp av digitale verktøy

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i forhold til både elever, studenter, lærere, skoleledelse og forskere
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Søknaden skal inneholde et motivasjonsbrev (søknadstekst), hvor du svarer på disse spørsmålene:

 • Hvorfor er oppdraget interessant for deg?
 • Hva er din kompetanse på komponering med digitale verktøy?
 • Hvilken relevant erfaring har du for stillingen?
 • Hva kan du bidra med?

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Den som blir engasjert må framvise politiattest som ikke er eldre enn tre måneder (jf. Opplæringsloven § 10-9 første og andre ledd, jf. politiregisterloven § 39 første ledd).

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

Lønn etter avtale.

Arbeidsomfang: Høst 2019 inntil 40 timer forberedelse (inklusive felles samling og møter med lærere og lærerstudenter), vår 2020 inntil 80 timer gjennomføring (planlegging, undervisning, evaluering og samtaler).

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Catharina Christophersen, mail: [email protected], mobil: 92407269

Søk stillingen