Stilling:

Innovasjonsrådgiver (Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling)

Søknadsfrist 25. februar 2019

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Ved Høgskulen på Vestlandet, Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, er det ledig et engasjement som innovasjonsrådgiver for 1 år med mulighet for fast stilling.

Mohnsenteret er tilknyttet Fakultet for ingeniør- og naturvitskap og er et forsknings- og kompetansesenter innen fagområdene innovasjon og entreprenørskap. Senteret utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap om og for nyskaping til bruk i utdanning og regional næringsutvikling.

Senteret har også en sentral rolle i Høgskulen på Vestlandet sitt arbeid med entreprenørskap blant studenter og ansatte. Videre tilrettelegger senteret også for regional innovasjon, og har ansvaret for flere samhandlingsprosjekter mellom høgskolen, næringsliv og offentlig sektor. I tillegg er senteret ansvarlig for et mastergradsprogram i innovasjon og entreprenørskap. Det er for tiden 11 tilsatte ved Mohnsenteret.

Mohnsenteret kan tilby et dynamisk og uformelt arbeidsmiljø som er i positiv utvikling og hvor den som blir tilsatt vil få gode muligheter for å videreutvikle egen kompetanse. For nærmere informasjon om Mohnsenteret se http://www.hib.no/om-hogskolen/mohnsenteret/

Om stillingen:

Rådgiveren skal fremme forskningssamarbeid mellom regionale bedrifter og akademia, og slik stimulere til innovasjonsprosesser i regionen.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Arbeide med samhandling mellom næringsliv og akademia som kompetansemegler i MOBIFORSK - hvor formålet er å stimulere til mer forskningsbasert innovasjon i bedrifter i Hordaland (les mer om prosjektet hos prosjekteier Hordaland Fylkeskommune på www.hfk.no/mobiforsk)
 • Bidra i Mohnsenterets arbeid med å tilrettelegge for entreprenørskap blant studenter og ansatte

Kvalifikasjoner:

 • Master eller tilsvarende innenfor teknologi/realfag eller samfunnsfag
 • God kjennskap til entreprenørskap og innovasjonsprosesser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra næringslivet
 • Erfaring med prosjektarbeid innen utdannings- og forskningsinstitusjoner
 • Erfaring med formidlingsarbeid
 • Nyutdannende kandidater oppfordres også til å søke

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, kreativ og initiativrik
 • Evne til å samarbeide
 • Gode formidlingsevner

Vi tilbyr:

Stillingen som rådgiver er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1434, Rådgiver . Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Fleksitid i henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten
 • Muligheter for trening i arbeidstida
 • Muligheter for dekning av flyttekostnader jfr. Særavtale om dekning av flyttekostnader

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Hjemmeside

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

 • Senterleder Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling Stig Erik Jakobsen, Epost: [email protected] , telefon + 47 55 58 76 84 / 93487524
 • Førstelektor Øyvind Midtbø Berge, Epost: [email protected], telefon + 47 55 58 77 41 / 957 58 554

Søk stillingen