Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Seniorkonsulent (Avdeling for studieadministrasjon i Enhet for eksamen)

Søknadsfrist: 05.05.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for studieadministrasjon i Enhet for eksamen, er det ledig en fast stilling som seniorkonsulent

Om stillingen:

Arbeidsplassen er ved Campus Bergen

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime fag, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Enhet for eksamen har ansvar for organisering og gjennomføring av eksamen på campus Bergen. Enhet for eksamen er under etablering, men vil ha ca. 25 fast ansatte, hvorav ca. 15 er knyttet til campus Bergen. Eksamensarbeid er i stor endring i forhold til digitale arbeidsprosesser og stillingen vil være med å forme utviklingen av dette.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Eksamensforberedende arbeid og gjennomføring av eksamen, samt informasjons- og veiledningsansvar knyttet til eksamensrelevante spørsmål
 • Saksbehandling (søknads- og klagebehandling av enkeltvedtak)
 • Utstedelse av vitnemål
 • Samarbeid med fakultetenes faglige- og administrativt tilsatte

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, på minimum bachelornivå, relevant realkompetanse kan kompensere for manglende formal kompetanse.
 • Erfaring med saksbehandling i offentlig sektor og juridisk kompetanse vektlegges
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • God digital forståelse og kompetanse er en fordel

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra lignende arbeid i universitets- og høyskolesektoren
 • Erfaring med bruk av Felles studentsystem (FS)

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel, selvstendig og med gode samarbeidsegenskaper
 • Serviceinnstilt
 • Løsningsorientert og systematisk
 • Trives med å jobbe i et hektisk miljø

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Fleksitid jfr. Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten

Stillingen som seniorkonsulent er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode1363.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Enhetsleder Gunhild Raunsgard, 55 58 76 28

Søk stillingen