Stilling:

Forsker innen fiskeernæring

Søknadsfrist 20.11.2018

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.


1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig en fast 100% stilling som forsker 1109/1110, som skal jobbe med nye fôrråvarer, fiskehelse og fiskevelferd. Stillingen er plassert i forskningsgruppen Behov og velferd (fiskeernæring). Arbeidssted er i Bergen.

Fiskeoppdrett er en voksende industri på verdensbasis. Det kreves store mengder fôr for å dekke fiskens ernæringsbehov. I løpet av de siste tjue årene har tradisjonelle marine fôringredienser blitt erstattet av planteingredienser. Det neste store skiftet er såkalt ‘andregenerasjons fôringredienser’, som ikke krever landareal. Eksempler på dette er insekter, mikrobielt protein og alger.

Hovedoppgaver

 • Prosjektgjennomføring
 • Sette opp og planlegge forsøk, organisere og delta i prøveuttak fra fiskeforsøk
 • Næringsstoffanalyser
 • Dataanlyser og tolkning av resultater
 • Veileding av (master) studenter
 • Kommunikasjon av resultater på internasjonale konferanser, og i media
 • Rapportere og skrive vitenskapelige artikler

Vi ser etter deg som har følgende kvalifikasjoner

 • Doktorgrad i biologi, eller innen nærliggende fagfelt
 • Erfaring fra og kunnskap om forskning innenfor fiskeernæring og fiskehelse
 • Erfaring med andregenerasjons fôringredienser og bruk av in vivo, in vitro og in silico modeller
 • Kunnskap om håndtering av store datasett (omics)
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, som passer i et internasjonalt arbeidsmiljø
 • Sterke analytiske evner
 • Svært gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Norskkunnskap er en fordel, men ikke-skandinaviske statsborgere vil bli tilbudt norskopplæring

Vi tilbyr

 • arbeid ved et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt
 • et utfordrende og kreativt arbeidsmiljø
 • lønn i samsvar med Stratens lønnsregulativ
 • lokaler sentralt i Bergen
 • fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud

Ytterligere informasjon

Ønsket oppstart: Starten av 2019. Stillingen lønnes i kode 1109/1110 forsker, avhengig av kandidatens kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via Jobb Norge. CV, relevante attester, vitnemål og liste over publikasjoner må legges ved i søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Havforskningsinstituttet har fokus på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og vi ønsker å legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Besøk gjerne våre nettsider på www.hi.no.

Ønsker du mer informasjon om denne stillingen? Ta kontakt med:

Erik-Jan Lock, forskningsgruppeleder

Behov og velferd

E-post: [email protected]

Tlf: +47 954 01 244

Antony Prabhu, forsker

Behov og Velferd

E-post: [email protected]

Tlf: +47 902 82 079

Søk på stillingen