Stilling:

Seksjonsleder økonomi

Søknadsfrist: 14. oktober 2018

Diku

Diku skal styrke kvaliteten i norsk utdanning. Vi fremmer utvikling og nyskapning, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer. Eieren vår er Kunnskapsdepartementet og målguppen er norsk utdanningssektor på alle nivå. Diku har 120 ansatte med kontorer i Bergen (hovedkontor) og Tromsø.

Diku har ledig en fast 100 % stilling som leder i Seksjon for økonomi, med arbeidssted i Bergen. Seksjonen teller i dag åtte faste ansatte og er tilknyttet Avdeling for styring og samordning. Seksjonsleder rapporterer til avdelingsdirektør i denne avdelingen. Snarlig tiltredelse.

Vi søker en erfaren og faglig trygg leder, som har gode lederegenskaper og kan være en pådriver i arbeidet med å digitalisere og utvikle økonomistyringsprosesser. Seksjonsleder vil ha ansvar for styring og ledelse av Seksjon for økonomi, som skal støtte organisasjonen med fagoppgaver og funksjoner innenfor områdene regnskap, ekstern rapportering, prosjektøkonomi, revisjoner og anskaffelser.

Den vi søker er strategisk, analytisk og prosessorientert, samt har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i tillegg til å være en god relasjonsbygger.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for seksjonens medarbeidere
 • Ansvar for seksjonens støtte til organisasjonen, herunder regnskap, ekstern regnskapsrapportering, prosjektøkonomi og anskaffelser
 • Bistå organisasjonen med veiledning og opplæring innenfor fagområdet, samt innenfor plan- og budsjettprosessen
 • Økonomisk internkontroll
 • Følge opp at bygningsmessig infrastruktur og inventar er i hht. leiekontrakter og beslutninger
 • Påse at det er utarbeidet relevante prosedyrer og rutiner innenfor fagområdet
 • Etablere og videreutvikle gode systemer og prosesser innenfor fagområdet

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning innen fagområdet på masternivå eller tilsvarende realkompetanse
 • Erfaring fra personalledelse
 • Kunnskap og erfaring med budsjett-/økonomistyring og ressursforvaltning
 • Svært god forståelse og erfaring i bruk av Agresso eller tilsvarende økonomisystem
 • Kunnskap og erfaring fra risiko- og prosjektstyring
 • Svært gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • God digital kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • God kjennskap til statlig regnskapsstandard
 • God kjennskap til reglement for offentlige anskaffelser

Diku tilbyr en spennende lederstilling med varierte og interessante oppgaver i et uformelt og godt faglig arbeidsmiljø. Vi har fleksibel arbeidstidsordning og gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse, og er i tillegg en IA bedrift. Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen. Innholdet i stillingen kan bli endret som følge av omstillinger i Diku.

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211) med lønnsspenn kr. 670 000 - kr. 754 900. Trekk til pensjonstilskudd i Statens pensjonskasse er på 2 %.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad reflektere mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningen og samlet kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke.

Dersom søker vil reservere seg fra oppføring på offentlige søkerliste, må dette grunngis. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir imøtekommet, Jf. Offentlighetsloven § 25.

For spørsmål ta kontakt med:

 • Avdelingsdirektør John Rasten, tlf. 916 66 108 eller
 • Personalsjef Tone Stiansen, tlf. 934 67 877

Søknad og komplett CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis, vedlagt skannede vitnemål og attester skal legges inn via link på denne siden (Jobbnorge)

Søk på stillingen