Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Høgskolelektor i norsk

Søknadsfrist: 07.07.2019

Institutt for data- og realfag har omlag 45 fast ansatte i Bergen, Førde og Haugesund. I tillegg er postdoktorer og 15-20 stipendiater tilsatt.Instituttet har ansvar for ingeniørutdanning i datafag og bachelorutdanning i informasjonsteknologi i Bergen, bachelorutdanning i informasjonsteknologi i Førde og mastergrad i programvareutvikling i Bergen. Videre har instituttet ansvar for undervisning i matematikk, fysikk og statistikk på ingeniørutdanningene ved FIN, samt forkurs til ingeniørutdanningene. Tilsette ved instituttet veileder PhD-studenter og underviser kurs i PhD-graden i datateknologi ved FIN, en tverrfaglig forskerutdanning innen programvareutvikling, sensornettverk og beregningsorientert ingeniørvitenskap.

Forskningsaktivitetene ved instituttet omfatter et bredt spekter av tema innen datateknologi og beregningsorientert ingeniørvitenskap, og instituttet har et stort nettverk av samarbeidspartnere både innen industri og akademia knytt til undervisnings- og forskningsaktivitetene.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 20 % stilling som høgskolelektor ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Om stillingen: Dette er en undervisningsstilling hovedsakelig i norsk, med noe undervisning i engelsk. Det er en 20 % midlertidig stilling som er ledig for perioden 15.08.2019-15.06.2020.

Arbeidssted er campus Haugesund.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi.
Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.


Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være knyttet til undervisning i emnet kommunikasjon og norsk på ingeniørutdanningen, automatisering med robotikk i Haugesund, som er en y-vei. Studenter er tatt opp på y-vei har grunnlag i relevant fagbrev. Første studieår har y-veisstudentene undervisning i kommunikasjon, norsk og noe engelsk, relatert mot teknologi.

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller hovedfag i norsk
 • Erfaring med undervisningsarbeid
 • Pedagogisk formell kompetanse blir vektlagt
 • Undervisningskompetanse i engelsk er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Evne til å samarbeide med kollegaer og studenter
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode formidlingsevner
 • Gode språkkunnskaper både skriftlig og muntlig innen norsk og engelsk

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som høgskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1008 - høgskolelektor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Prodekan for utdanning ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, Brit Julbø, [email protected]

Søk på stillingen