Stilling:

Tekniker / avdelingsingeniør IT

Søknadsfrist 23. september 2018

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Ved Avdeling for organisajonsutvikling og digitalisering, IT Bergen er det ledig et 60% vikariat som tekniker/ avdelingsingeniør i perioden 01.10.2018 - 01.06.2019.

Om stillingen:

Stillingen er et vikariat i 60% stilling knyttet til It-tjenesten ved HVL med arbeidssted ved Campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

Den som blir ansatt vil få variert arbeid innen AV-området. Hovedoppgaven er å ha kontakt med ansatte og studenter på HVLs campuser i Bergen og bistå disse i bruk av AV-utstyr og teknologi som streaming, videokonferanse, prosjektør, lyd osv.

Kvalifikasjoner

Vi søker fortrinnsvis personer som har 2-3 årig høyere utdanning med relevans for AV og/eller IKT fagområdene. Søkere med fagbrev i IKT-servicefag eller tilsvarende, som har god kjennskap til AV utstyr, kan også bli vurdert. Lang relevant erfaring kan i spesielle tilfeller veie opp for manglende formell kompetanse.

Ønskede kvalifikasjoner

Erfaring fra arbeid med support på AV-utstyr

Personlige egenskaper:

  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • Serviceinnstilling
  • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig
  • Gode samarbeidsevner
  • Evne til å jobbe under press/i et hektisk miljø

Vi tilbyr:

Stillingen som tekniker/ avdelingsingniør IT er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1085 - Avdelingsingeniør eller 1091 Tekniker avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
  • Fleksitid i henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten
  • Muligheter for trening i arbeidstiden

Hvordan søke på stillingen?Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Hjemmeside

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) IT leder Ingvild Myrholt Berthelsen tlf +47 55 58 77 80

Søk stillingen