Stilling:

2 Undervisnings- og forskerstilling innen sykepleie

Søknadsfrist 12. desember 2018

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.


Vi er en høgskole i vekst og utvikling som legger vekt på tett og godt samarbeid på tvers av fagmiljø og nærhet til våre studenter. Vi har en solid posisjon i næringslivet med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og masternivå, med utgangspunkt i aktuell forskning.

Ved avdeling helse og velferd er det ledig inntil to faste stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor innen helse/sykepleie.

Arbeidsoppgaver

 • undervisning, veiledning og oppfølging av studenter i praksis
 • fagutvikling og forskning innen helse og/eller sykepleievitenskapelige fagområder
 • institusjonsbyggende oppgaver som studiekoordinering, emneansvar og lignende
 • samarbeid og tverrfaglig samarbeid internt ved høgskolen så vel som med andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt
 • må kunne undervise i emner på engelsk

Kvalifikasjonskrav

 • fullført mastergrad innen helse- og/eller sykepleievitenskapelige tema
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

Ønsket kompetanse

 • relevant arbeidserfaring, undervisning- og forskererfaring
 • kompetanse innen helse- og velferdsteknologi
 • erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • erfaring med å delta i, og å bygge nasjonale og internasjonale nettverk

Vi legger i tillegg vekt på at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og studentengasjement. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig, ta ansvar, vise initiativ og ha gode formidlingsevner.

Ved ellers like vilkår vil søkere med førstekompetanse bli foretrukket.

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

Fast ansettelse i stillingen forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom du mangler dette, kan ansettelsen gjøres betinget i inntil tre år. Høgskolen tilbyr eget kursopplegg innen høgskolepedagogikk og kollegabasert veiledning.

Vi tilbyr

 • avhengig av din ansiennnitet og kvalifikasjoner får du lønn som 1011 førsteamanuensis / førstelektor (kr 490 900 - 720 100) eller høgskolelektor (kr 412 600 - 636 600). Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
 • gode pensjons- og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse, se www.spk.no

Høgskolen i Østfold er IA-bedrift og vi følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulike nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktpersoner

Innsending av søknad og publikasjoner

Du søker elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. All vedlagt dokumentasjon skal være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Da din søknad skal vurderes av et sakkyndig utvalg, ber vi deg om å legge ved:

 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • inntil 10 relevante publikasjoner/arbeider
 • attester og vitnemål

Dokumentasjon som ikke foreligger elektronisk, kan ettersendes - i 3 eksemplarer - senest en uke etter søknadsfristens utløp til: Høgskolen i Østfold v/HR-enheten, Pb 700, 1757 HALDEN.

Merk søknad: Ref. 18/01706.

Vi gjør oppmerksom på at kun originalmateriell returneres når ansettelsesprosessen er avsluttet.

Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Benytt søknadsskjema på denne siden for å sende inn søknad og CV.

Søk på stillingen