Stilling:

Stipendiat - Medisinsk behandlingskvalitet

Søknadsfrist 1. januar 2019

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.

Vi er en høgskole i vekst og utvikling som legger vekt på tett og godt samarbeid på tvers av fagmiljø og nærhet til våre studenter. Vi har en solid posisjon i næringslivet med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og masternivå, med utgangspunkt i aktuell forskning.

Ved Avdeling for helse og velferd er det ledig stipendiatstilling i åremål for 3 eller 4 år. Stillingen er knyttet til gjennomføring av prosjektet Medisinsk behandlingskvalitet ved kommunale akuttavdelinger , som er finansiert av Extrastiftelsen. Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Sykehuset Østfold, kommunene i Østfold og Universitetet i Oslo. Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.

Lenke til prosjektbeskrivelsen: https://www.hiof.no/hv/personer/und-forsk-ansatte/annchat/extrastiftelsen-.pdf

Kort om prosjektet:

Med tanke på de utfordringer helsetjenesten nasjonalt og internasjonalt står overfor, med en stadig økende etterspørsel etter helsetjenester, er det behov for nytenkning i forhold til organisering av disse. I forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen ble alle kommuner i Norge pålagt å etablere enheter for kommunalt akutt døgntilbud (KAD). Disse enhetene skal være et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som har behov for medisinsk behandling og omsorg, men som ikke trenger spesialisthelsetjenester. Prosjektet har som hensikt å utforske medisinsk behandlingskvalitet ved KAD versus på sykehus, i tillegg til en rekke andre utfall. Prosjektet vil gjennomføres i Østfold, og stipendiaten vil være tilknyttet Universitetet i Oslo.

Kvalifikasjonskrav

· fullført høyere grad (hovedfag eller mastergrad) innen helsevitenskapelige fagområder med karakter B eller bedre

· primærhelsetjenestekunnskap og/eller erfaring er en fordel

· erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid er en fordel

· god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

· lønn som 1017 stipendiat (kr. 449 400 - 534 100). Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

· gode pensjons- og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse, se www.spk.no

Høgskolen i Østfold er en IA-bedrift og vi følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulike nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktpersoner

· Dekan Terje Grøndahl tlf: +47 920 98 887 - E-post: [email protected]

· Prodekan FoU Stefan Sütterlin tlf + 47 980 76 685 - E-post: [email protected]

· Førsteamanuensis Ann-Chatrin Leonardsen tlf: + 47 69 60 86 44 - E-post: [email protected]

Innsending av søknad

Søknadsteksten bør tydeliggjøre søkerens motivasjon for stillingen, eventuell tidligere forsknings- og utviklingserfaring, metodeerfaring av relevans for prosjektet, og kunnskap om primærhelsetjenesten.

Søknaden skal inneholde CV, relevante attester, vitnemål, master-/hovedfagsoppgave og eventuell publikasjonsliste.

Du søker elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. All vedlagt dokumentasjon skal være på skandinavisk språk eller engelsk.

Dersom du får problemer med å laste opp attester, vitnemål og annen dokumentasjon, kan dette sendes til:

· Høgskolen i Østfold v/HR-enheten, Postboks 700, 1757 Halden - merk søknaden ref 18/01746.

Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Benytt søknadsskjema på denne siden for å sende inn søknad og CV