Ledig stilling ved Høgskolen i Østfold

Professor / dosent i IKT og læring

Søknadsfrist: 01.04.2019

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.


Vi er en statlig høgskole med rundt 7500 studenter og 625 ansatte fordelt på de to studiestedene. Høgskolen har en bred studieportefølje som spenner over alt fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå. Høgskolen arbeider med å etablere et doktorgradsprogram innen fagområdet "Det digitale samfunn".


Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden og har over 130 ansatte og ca. 2000 studenter. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole.


Vi tilbyr følgende masterstudier: barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, spesialpedagogikk, norsk i skolen, samt grunnskolelæreutdanning 1-7 og 5-10.


Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.

Om stillingen

Ved Avdeling for lærerutdanning er det ledig en fast stilling som professor/dosent i IKT og læring. Vi søker en medarbeider med toppkompetanse innenfor IKT og læring som kan bidra til å styrke et spennende og innovativt fagmiljø ytterligere.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil bestå i å videreutvikle didaktisk, praksisnær forskning som foregår innen IKT og læring, og sikre kvalitet i undervisningen på alle nivåer. Den som ansettes vil være sentral i arbeidet med å vurdere og videreutvikle studietilbud og studieprogram.

Det forventes også at den ansatte skal:

· undervise og veilede studenter på alle nivåer

· initiere og følge opp søknader om eksterne midler

· drive aktiv FoU-virksomhet relevant for praksisfeltet og for profesjonsfaget

· veilede kollegaer og stipendiater

Det vil være aktuelt å bidra innenfor avdelingens totale studietilbud, samt oppdrag innen etter- og videreutdanning. Stillingen er knyttet til forskning og undervisning i emneområder som er sentrale i lærerutdanningene.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha

· doktorgrad/mastergrad relevant for fagområdet IKT og læring

· undervisningserfaring fra høgskole/universitet

· pedagogisk og digital kompetanse knyttet til undervisning og læring

· god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk

I tillegg vektlegger vi

· nyere profesjonsrettet publisering

· veiledningserfaring, fortrinnsvis på master- og doktorgradsnivå

· erfaring med nettbasert og fleksibel læring

· god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Vi ser etter en person som

· er initiativrik, resulatorientert og har god gjennomføringsevne

· har stort engasjement for lærerutdanning og liker å jobbe i team

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

Fast ansettelse i stillingen forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom du mangler dette, kan ansettelsen gjøres betinget i inntil tre år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.

Vi tilbyr

· stillingen lønnes som 1013 professor eller 1532 dosent mellom kr 695 500 - 893 900. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.

· gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse

· positivt og utviklende arbeidsmiljø

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og FoU som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge ved

· CV

· fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt

· dokumentasjon på pedagogisk kompetanse

· relevante attester og vitnemål

Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

· Studieleder Jarl Hagen tlf: 69 60 84 20 e-post: [email protected]

· Seksjonsleder Ilka Nagel tlf: 69 60 81 97 e-post: [email protected]

Andre opplysninger

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Søk på stillingen

Hjemmeside