Stilling:

Undervisnings- og forskerstilling i metode (matematikk og statistikk) og bedriftsøkonomi

Søknadsfrist 1. januar 2019

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden; tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.


Vi er en høgskole i vekst og utvikling med fokus på tett og godt samarbeid med våre studenter og på tvers av fagmiljø. Vi har en solid posisjon i næringslivet med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og masternivå, med fokus på aktuell forskning.


Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag er lokalisert i Halden og har ca. 1350 studenter og 70 ansatte. Avdelingen tilbyr bachelor-, master-, årsstudier og påbyggingsstudier innen språk, statsvitenskap, organisasjon og ledelse, kommunikasjon, revisjon samt økonomi og administrasjon.

Ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i metode (matematikk og statistikk) og bedriftsøkonomi. Vi søker en engasjert og initiativrik foreleser med undervisningserfaring, som kan vise til forskning eller relevant praksis fra fagfeltet.

Vår avdeling tilbyr blant annet bachelorstudier i økonomi og administrasjon (med profileringer i økonomisk analyse, prosjektledelse og bedriftsrådgivning og i internasjonal økonomi) og i regnskap og revisjon. Dessuten tilbys et ettårig studium i bedriftsøkonomi og ettårig påbyggingsstudium i International Business på engelsk.

Avdelingen ønsker med denne stillingen primært å styrke den faglige og pedagogiske undervisningskompetansen innen matematikk og statistikk, men også bedriftsøkonomiske fag. Stillingen vil også bidra til forskningsbasert undervisning og utvikling innen relevante emner for å øke undervisningskvaliteten og gjennomstrømmingen.

Arbeidsområder

 • undervisning i emner som metode, matematikk, statistikk og bedriftsøkonomi
 • bidra til utvikling av avdelingens totale studietilbud i metode og bedriftsøkonomiske fag
 • utvikle samarbeidet med samfunns- og næringsliv i grenseregionen
 • forsknings- og utviklingsoppgaver i tilknytning til de fagområder hvor vedkommende har, eller utvikler sin forskerkompetanse

Faglig-administrative oppgaver, for eksempel som studieprogramkoordinator eller emneansvarlig, må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant mastergrad / doktorgrad eller tilsvarende
 • dokumentert forskning eller relevant praksis innenfor fagområdet
 • erfaring fra undervisning på høyere nivå innenfor relevante fagområder
 • aktiv bruker av IKT-verktøy og digitale verktøy i undervisningen
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk

I tillegg vektlegges

 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk

Egenskaper som ønskes

 • fleksibel og selvstendig
 • initiativrik og fagengasjert
 • gode samarbeidsevner

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

For denne stillingen vil søkere med førstekompetanse bli foretrukket der søkerne for øvrig stiller likt.

Fast ansettelse i stillingen forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom du mangler dette, kan ansettelsen gjøres betinget i inntil tre år. Høgskolen tilbyr eget kursopplegg innen høgskolepedagogikk og kollegabasert veiledning.

Vi tilbyr

 • lønn som 1011 førsteamanuensis eller 1198 førstelektor (515 200- 682 200), eller som 1008 høgskolelektor (435 500- 607 700) . Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskassegode
 • pensjons- og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse, se www.spk.no

Høgskolen i Østfold er en IA-bedrift og vi følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulike nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktpersoner

Innsending av søknad

Du søker elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. All vedlagt dokumentasjon skal være på et skandinavisk eller engelsk språk.

I søknaden må det fremgå hva som motiverer deg til å søke stillingen, din fordypning i faget og ditt FoU-arbeid innen fagområdet. I tillegg skal du legge ved:

 • CV
 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • attester og vitnemål

Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.

Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Søk på stillingen