Stilling:

Internasjonalisering og studentopptak

Søknadsfrist 4. januar 2019

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.


Vi er en høgskole i vekst og utvikling som legger vekt på tett og godt samarbeid på tvers av fagmiljø og nærhet til våre studenter. Vi har en solid posisjon i næringslivet med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og masternivå, med utgangspunkt i aktuell forskning.

Ved Høgskolen i Østfold har vi ledig en stilling som førstekonsulent/rådgiver. Stillingen er knyttet til Studieenheten og nærmeste overordnede er studiedirektøren. Det daglige arbeidet, knyttet til internasjonalisering og studentopptak, koordineres av de respektive teamlederne.

Arbeidsområder

Internasjonalisering:

 • oppgaver knyttet til administrasjon og koordinering av høgskolens deltagelse i Erasmus og mobilitetsprogram
 • informasjon og veiledning av utreisende utvekslingsstudenter om studiemuligheter, søknadsprosess og praktiske forhold
 • samarbeid med fagavdelingene om å synliggjøre det internasjonale perspektivet i utdanning og legge til rette for studentutveksling
 • ta delansvar for videreutvikling og kontinuerlig oppdatering av høgskolens web-sider om internasjonalisering

Studentopptak:

 • selvstendig saksbehandling av søknader om opptak, begrunnelses- og klagesaker
 • forberedelse og etterarbeid knyttet til studentopptak
 • veiledning og rådgiving av studiesøkere, norske og internasjonale, i spørsmål knyttet til opptak og studievalg
 • rapportering og analyse av opptaksinformasjon

For begge hovedarbeidsområdene inngår generell saksbehandling, utredning og analyse i samarbeid med andre knyttet til studentopptak, studiegjennomføring, organisering og internasjonalisering av utdanning.

Kvalifikasjonskrav

 • minimum bachelorgradsnivå (førstekonsulent), eller mastergrad (rådgiver)
 • relevant arbeidserfaring
 • generell IT-kompetanse, og kompetanse i bruk av IT-baserte administrative systemer spesielt
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

I vurderingen legger vi også vekt på at du:

 • har erfaring med bruk av Felles studentadministrativt system (FS)
 • har evne til å arbeide selvstendig, systematisk og analytisk
 • har evne til helhetstenkning
 • er fleksibel
 • er serviceinnstilt

I vurderingen av søkerne vil relevant arbeidserfaring fra universitets- og/eller høgskolesektoren tillegges særlig vekt.Opptaksarbeidet pågår i sommermånedene, og søkeren må være innstilt på at ferieavvikling må planlegges i samarbeid med opptakskontorets øvrige ansatte.Høgskolen er i stadig endring og den som ansettes må være innstilt på endringer i arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

 • lønn i stilling som 1408 førstekonsulent (kr 376 100 – 480 600) eller som 1436 Rådgiver (kr 435 500 - 565 500). Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
 • gode pensjons- og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse, se www.spk.no
 • fleksibel arbeidstid

Høgskolen i Østfold er en IA-bedrift og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn, og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktpersoner

 • Studiedirektør, Beth Linde, Mobil: 917 94 086, tlf. arbeid: 69 60 80 10, Epost: [email protected]
 • Teamleder internasjonalt kontor, Ellen Høy-Pettersen, Mobil: 416 99 241, tlf arbeid: 69 60 80 13, Epost: [email protected]
 • Teamleder opptakskontoret, Trine-Lise Brattested, Mobil: 414 72 735, tlf. arbeid: 69 60 83 74, Epost: [email protected]

Innsending av søknad

Søknad med vedlegg skal sendes elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Vi vil gjerne ha deg med på laget. Søk stilling hos oss nå! Benytt søknadsskjema på denne siden for å sende inn søknad og CV.

Søk på stillingen