Ledig stilling ved Høgskolen i Østfold

Prosjektleder med koordinerende teamlederansvar ved HiØ VIDERE

Søknadsfrist 25.03.2019

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold holder til i Halden og Fredrikstad - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.


Vi er en statlig høgskole med rundt 7500 studenter og 625 ansatte fordelt på de to studiestedene. Høgskolen har en bred studieportefølje som spenner over alt fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå. Høgskolen arbeider med å etablere et doktorgradsprogram innen fagområdet "Det digitale samfunn".


Høgskolen er sterkt regionalt forankret og har et utstrakt samarbeid med både næringsliv og offentlig sektor. Dette samarbeidet er viktig for utvikling av både høgskolen og regionen. Kjernen i virksomheten vår er å utdanne omstillingsdyktige profesjonsutøvere som samfunnet har behov for.


Vi bidrar til økt forståelse og skaper debatt regionalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling av kunnskap.


Høgskolen i Østfold tilbyr et bredt spekter av etter- og videreutdanninger i tråd med regionale og nasjonale behov. Alle våre eksternt finansierte etter- og videreutdanninger tilbys i regi av HiØ VIDERE. Studiene og kursene er tilpasset dagens arbeidsmarked og utviklet med fokus på kvalitet, tverrfaglighet og fleksibilitet.

Fast stilling som prosjektleder med koordinerende teamlederansvar ved HiØ VIDERE

Om stillingen

På grunn av stor aktivitet innenfor etter- og videreutdanning er det behov for å øke bemanningen. HiØ VIDERE består i dag av 8 hele administrative stillinger som jobber med eksternfinansiert etter- og videreutdanning. All faglig kompetanse inn i aktiviteten hentes fra høgskolens fagavdelinger. Stillingen skal assistere leder av HiØ VIDERE på studieadministrative oppgaver og påse at inngåtte avtaler blir utført i tråd med oppdragsgivers ønsker, behov og i henhold til lover og regler for kompetanseutvikling på universitet- og høgskolenivå. Stillingen er spesielt rettet mot store statlige satsinger innenfor utdanningssektoren.

Arbeidsoppgaver

Dine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak være:

· samarbeide med oppdragsgivere for å gjennomføre inngåtte avtaler ut fra avtalenes intensjoner

· koordinere interne og eksterne arbeidsgrupper for å kvalitetssikre oppdragene

· samhandle med studieledere og seksjonsledere på fagavdelingene ved høgskolen for å omsette inngåtte avtaler og oppdrag til faglig bemanning og gjennomføring i tråd med krav og forventninger

· bindeledd mellom fagmiljøene og HiØ VIDERE i henhold til aktivitetsplaner og kompetanseplaner

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha:

· bred erfaring fra utdanningssektoren som skoleleder og/eller lærer

· pedagogisk kompetanse på minimum bachelornivå

· kompetanse og interesse for skole- og barnehageutvikling

· erfaring fra prosjektarbeid

Du bør også ha:

· særlig fokus på kompetanseutvikling i offentlig og privat sektor

· ledererfaring

· god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

· være dyktig på framstilling i store fora

Personlige egenskaper:

· mestre å ha mange arbeidsoppgaver samtidig

· være meget dyktig på samhandling

· være løsningsorientert i konfliktsituasjoner

· være en lagspiller

Vi tilbyr

· lønn i stilling som 1113 Prosjektleder (kr 505 800 - 713 600). Lønnsinnplassering avhenger av din kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.

· gode forsikringsordninger, pensjons-, og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse

· fleksibel arbeidstid

· positivt og utviklende arbeidsmiljø

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

  • Avdelingsdirektør HiØ og leder av HiØ VIDERE Morten Skaug E-post: [email protected] Tlf: 404 71 201

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknaden må inneholde CV, aktuelle vitnemål og attester.

All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Andre opplysninger

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Søk på stillingen

Hjemmeside