Stilling:

Kommunikasjons- og markedskonsulent / rådgiver

Søknadsfrist 19. november 2018

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Har du lyst til å jobbe med markedsføring for en stor og kompleks organisasjon? Høgskolen i Innlandet søker etter en kreativ medarbeider med interesse og teft for digital markedsføring og kommunikasjon.

Om stillingen

Stillingen er 100%, fast. Det er ønskelig med tiltredelse så raskt som mulig.

Stillingen inngår i høgskolens kommunikasjons- og markedsavdeling (KMA), og rapporterer til kommunikasjonsdirektør. Avdeligen består for tiden av 10 faste og to midlertidige stillinger, med ansvarsområder som blant annet inkluderer merkevare- og omdømmebygging, studentrekruttering, forskningsformidling og internkommunikasjon.

Høgskolens fellesadministrasjon er lokalisert både på Lillehammer og Elverum, og Kommunikasjons- og markedsavdelingen har også medarbeidere begge steder. Vi er dermed fleksible mht om hovedkontorplassering blir på Storhove utenfor Lillehammer eller på Terningen Arena i Elverum, men den som tilsettes må påregne å måtte delta fysisk i ulike arbeids-, koordinerings- og planleggingsmøter i Elverum på ukentlig basis. En del reising mellom våre øvrige studiesteder må også påregnes, og i så måte er det praktisk om du disponerer egen bil.

Arbeidsoppgaver

KMA skal sikre at blant annet høgskolens studentrekrutteringsarbeid skaper gode resultater på en mest mulig målrettet, effektiv og rasjonell måte.

Hovedoppgavene vil være innholdsproduksjon og synliggjøring av høgskolens ulike aktiviteter og tilbud, med fokus på den årlige studentrekrutteringskampanjen. Det innebærer tiltak som spenner fra å øke høgskolens generelle synlighet og styrking av vårt omdømme, til svært konkrete og målrettede tiltak mot spissede målgrupper.

Vi håper også du kan bidra i utvikling av en digital kundereisestrategi som tiltrekker og begeistrer nye søkere, og som bidrar til å skape gode og langsiktige ambassadører for høgskolen.

 • Innholdsproduksjon til ulike medier og kanaler (Video-, foto- og tekstproduksjon for å fortelle de gode historiene)
 • Bidra i utforming av selgende budskap og annonsemateriel
 • Bidra i redaksjonen for sosiale medier
 • Bidra ift oppfølging av PR-team, utdanningsmesser og Åpen dag
 • Støtte kollegaer i både kreative prosesser og operativ oppgaveløsning, og bidra med kompetanseoverføring internt avdelingen og i høgskolen forøvrig

Oppgaver og ansvar kan justeres avhengig av kompetanse og erfaring hos den vi tilsetter, og for å få et godt hetlig team av medarbeidere til å fungere relatert til avdelingens ansvar og oppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter deg som har minst tre års relevant høyere utdanning innen journalistikk, kommunikasjon, markedsføring eller tilsvarende, ev relevante fagbrev. Relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning.
 • Du har gjerne kompetanse og erfaring innen video-, foto- og tekstproduksjon, har god kjennskap til kanalstrategi og de ulike kanalenes egenart, og holder deg oppdatert på trender innen kommunikasjon og markedsføring som gjelder ulike segmenter av målgrupper.
 • Primært ønsker vi at du har noen års arbeidserfaring, men vi er også interessert i folk med ny og fersk kunnskap fra relevante utdanningsprogram.
 • Vi ser gjerne at du har noe erfaring med Adobe programvare for bildebehandling og enkel grafikkproduksjon, samt relevant programvare for filmredigering mv., som gjør deg i stand til å produsere innhold til ulike kanaler raskt og effektivt.

Personlige kvalifikasjoner

 • Vi søker etter deg som er løsningsorientert og kreativt anlagt, og som sammen med andre medarbeidere i KMA skal sikre at blandt annet høgskolens studentekrutteringsarbied skalper gode resultater på en mest mulig målrettet, effektiv og rasjonell måte.
 • Du liker å jobbe strukturert og operativt med utadrettet markedsføringsarbeid, og har samtidig anlegg for helhetstenkning og et øye for strategisk kommunikasjonsarbeid.
 • Som rådgiver forventer vi blant annet godt utviklet faglig integritet og kompetanse, gode samarbeidsevner og evne til å motivere både kollegaer og ledelse til læring og kontinuerlig forbedring, og til å utforme godt faglig funderte råd og anbefalinger til beslutningstakere i høgskolen. Som førstekonsulent må du ha ambisjoner om å utvikle deg til en rådgiver med tiden og like å holde deg faglig oppdatert på trender og utvikling.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1408 førstekonsulent/1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Mulighet for utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. HINN oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Kontakt

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk på stillingen