Stilling:

Studiekonsulent / Førstekonsulent (Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk)

Søknadsfrist 17.02.2019

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Inntil 100% fast stilling

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

Stillingen inngår i et team av flere studiekonsulenter og er i hovedsak tillagt studieadministrative oppgaver knyttet til fakultetets studier på Lillehammer. Fakultetet har hovedtyngden av utdanninger på studiested Hamar og stillingen vil også kunne tillegges oppgaver som er studiestedsovergripende.

Hovedarbeidsområder vil være knyttet til:

 • registrering og kvalitetssikring av emne- og studieplaner
 • eksamensarbeid
 • saksbehandling
 • ajourhold av databaser
 • studieveiledning og studentoppfølging
 • informasjonsarbeid
 • deltakelse i samarbeidsfora, råd og utvalg.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til studieadministrasjonen ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, studiested Lillehammer.

Stillingen er fast, inntil 100 %.

Tiltredelse ønskes så snart som mulig.

Kontakt

 • Administrativ leder, Turid Kårhus Tel: +47 62 51 78 34, Mob: +47 990 26 880, e-post: [email protected]

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har:

 • relevant høyere utdanning, minimum BA-nivå
 • erfaring fra administrativ stilling, gjerne tilsvarende stilling
 • gode IKT-kunnskaper og ferdigheter i bruk av administrative system
 • gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk
 • stor arbeidskapasitet
 • evne og vilje til konstruktivt samarbeid i ulike team
 • evne til selvstendighet
 • struktur, systematikk og effektivitet i oppgaveløsningen

Vi er på jakt etter en person med relevant kompetanse og erfaring, og som sammen med resten av studieveilederne og i nært samarbeid med studielederne, vil kunne følge opp studentenes utdanningsløp på en strukturert og konstruktiv måte. Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1408 Førstekonsulent i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen