Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førstekonsulent i fakultetsadministrasjonen (168627)

Søknadsfrist: 28.04.2019

Om stillingen

Sentrale arbeidsoppgaver

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

 • Attestasjon og bestillerrolle for fakultetets ledelse
 • Utarbeidelse og oppfølging av avtaler – og kontrakter
 • Saksbehandling og sekretærfunksjoner for ph.d-utvalg og programutvalg
 • Registreringer og oppdatering i ulike administrative systemer og nettsider
 • Bidra i planlegging og gjennomføring av disputaser, doktorgradskurs, seminarer, skrivekurs etc.
 • Oppfølging av stipendiater og saksbehandling knyttet til dette

Andre administrative oppgaver vil tillegges stillingen.

Stillingen er for tiden lagt til Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, fakultetsadministrasjonen ved studiested Lillehammer.

Stillingen er midlertidig med ett års varighet, 100%.

Tiltredelse ønskes så snart som mulig.

Kontakt

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med høy relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Generelt god IKT- kompetanse og fortrolighet med digitale verktøy.
 • God framstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig.
 • Ønskelig med erfaring fra studieadministrativt arbeid.
 • Personlig kompetanse
 • Har gode kommunikasjons-, samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Er målrettet og selvstendig
 • Er fleksibel og initiativrik
 • Er strukturert og serviceorientert

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1408 FØRSTEKONSULENT i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen