Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førstekonsulent (Avdeling for digitalisering og infrastruktur)

Søknadsfrist: 25.04.2019

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

 • Ivaretakelse av oppgaver knyttet til førstelinjeservice og internservice.
 • Utføre resepsjonstjenester/kundeservice til studenter, ansatte og besøkende.
 • Delta i arbeidet med å etablere digitale servicepunkt og selvbetjente tjenester.
 • Arbeide med oppgaver knyttet til å legge ut og ajourholde informasjon på nett, i sosiale medier mv innenfor eiendomsområdet.
 • Ha spesialistoppgaver innenfor servicefunksjonene og i eiendomsavdelingen.
 • Delta i prosjekter og andre oppgaver etter behov.

Stillingen er for tiden lagt til Avdeling for digitalisering og infrastruktur - Eiendomsavdelingen, Service/internservice

Stillingene er fast, 100%.

Tiltredelse ønskes så snart som mulig.

Kontakt

 • Sekjonssjef Ann-Margret Sørli Hågensen, Tel: 62 43 02 50, Mob: 990 18 317, e-post: [email protected]

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå eller tilsvarende.
 • Kjennskap og erfaring med sentralbordsystem (TRIO).
 • Kjennskap og gjerne erfaring med Felles studentsystem (FS), læringsplattformen Canvas, arkiv- og saksbehandlingssystem (P360).
 • God framstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig
 • God digital brukerkompetanse.
 • Ønskelig med erfaring fra systemer innenfor førstelinjetjenester, som for eksempel adgangskontrollsystem, studieadministrativt system, system for forvaltning, drift og vedlikehold mv.
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse.

Personlig kompetanse

 • Serviceinnstilt og utadvendt.
 • Motiverende og inkluderende arbeidsform.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Endringsvilje og engasjement for modernisering og nyskapning.
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1408 førstekonsulent i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen