Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Instituttleder ved Institutt for pedagogikk – Lillehammer

Søknadsfrist: 30.04.2019

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet har ledig 100% stilling som instituttleder ved Institutt for pedagogikk – Lillehammer. Stillingen ligger til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

Instituttleder ansettes på åremål for 4 år, med mulighet for å søke ytterligere to perioder (totalt 12 år). Ønsket tiltredelse fra 01.08.2019.

Høgskolen i Innlandet

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har om lag 3.300 studenter og 250 ansatte fordelt på fem institutter og to forskningssentre.


Institutt for pedagogikk - Lillehammer består i dag av 35 ansatte fordelt på to fagområder: 19 i pedagogikk og 16 i spesialpedagogikk. Instituttet har 8 professorer, 7 førsteamanuenser, 11 høgskolelektorer og 9 stipendiater.


Instituttet har ansvar for å levere undervisning på årsstudium, bachelor og master i pedagogikk, på bachelor og master i spesialpedagogikk, på den engelskspråklige masteren i special education og på en rekke etter- og videreutdanningstilbud. I tillegg kommer kurs og veiledning på ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling og omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.


Tre forskergrupper er tilknyttet Instituttet: Barn, unge og folkehelse, Mediepedagogikk og Barnehagepedagogikk.


Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

For spørsmål og mer informasjon om stillingen kontakt:

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Instituttleder er en faglig og administrativ lederstilling med strategisk og operativt ansvar for utdannings- og FoU-arbeidet ved instituttet.
 • Instituttleder har personalansvar for instituttets medarbeidere og skal drive effektiv økonomi- og ressursforvaltning i instituttet i samsvar med fastsatte rammer og strategiske føringer.
 • Instituttleder har delegert myndighet fra dekanen, og han/hun rapporterer til denne. Instituttleder inngår i dekanens ledergruppe og har medansvar for strategisk utvikling og profilering av den samlede høgskolen og fakultetet.
 • Instituttleder vil i samråd med dekan stå ansvarlig for å organisere arbeidet i instituttet, herunder kunne delegere utvalgte lederoppgaver til fagkoordinatorer/seksjonsledere. Instituttleder vil kunne trekke på administrative støttefunksjoner fra fakultetet.
 • Instituttleder bør kunne delta aktivt i instituttets forsknings- og utviklingsaktiviteter og definert tid til forsknings- og/eller utviklingsarbeid er en del av stillingen. Omfanget vil være avhengig av endelig arbeidsdeling ift. fagkoordinatorer/seksjonsledere.
 • Instituttleder skal, i samarbeid med andre institutt- og senterledere ved fakultetet som i alt har nær 100 ansatte pedagoger, sikre god samhandling, utnytte synergier på tvers og utvikle en felles strategi for pedagogikkfaget og –miljøene ved fakultetet.

Kvalifikasjonskrav

 • Høy faglig kompetanse innenfor et av instituttets fagområder på førstestillingsnivå (fortrinnsvis doktorgrad). Krav om førstekompetanse kan fravikes for kandidater med særlig relevant erfaring,
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis innen utdanning og/eller FoU-arbeid
 • Kjennskap til økonomistyrings- og forvaltningsprinsipper i offentlig virksomhet
 • Innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen forskning og høyere utdanning
 • Innsikt i utvikling og bruk av digitale verktøy i utdanning og forskning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk.

Personlig kompetanse:

 • Evne til å utøve strategisk og operativ ledelse
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Motiverende, resultatorientert og inkluderende lederstil
 • God gjennomføringsevne
 • Gode relasjonelle ferdigheter; trives med og ha evne til nettverksbygging
 • Dyktig kommunikator, internt og eksternt,
 • Engasjement for lærings- og arbeidsmiljø
 • Endringsvilje og engasjement for modernisering og nyskaping.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole med store ambisjoner og som for tiden har en søknad om universitetsstatus til behandling hos NOKUT
 • Muligheten for å være med på å skape noe nytt sammen med engasjerte kollegaer og studenter
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1475 Instituttleder i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Støtte til dekning av mobil og bredbånd etter høgskolens ordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings- og velferdsordninger

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Søk stillingen