LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Rådgiver med oppgaver innen internasjonalisering og studieadministrasjon

Søknadsfrist: 19.09.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

En unik mulighet til å jobbe tett på studentene!

Om stillingen

Vi har ledig en fast 100% stilling som rådgiver med oppgaver innen internasjonalisering og studierådgivning ved fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi. Stillingen er ledig fra 1.1.22.

Stillingen erstatter en medarbeider som har fått nye karrieremuligheter.

Rådgiveren inngår i et samlet miljø for studieadministrasjon og internasjonalisering på institutt for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi og ved Høgskolen i Innlandet. Den som ansettes vil bli en del av et spennende fagmiljø i en høgskole der gjennomstrømning av Master og internasjonalisering er en viktig del av universitetssatsningen.

Det må påberegnes en del reisevirksomhet, både nasjonalt og internasjonalt.

Stillingen rapporter til administrativ leder.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Arbeide med integrering og internasjonalisering av utdanning på BA- og MA nivå på studiested Evenstad
 • Videreutvikle og følge opp student- og ansattmobilitet innen avdelingens utvekslingsprogrammer
 • Rekruttere elever til Erasmus+-prosjekt Være kontaktperson mot internasjonale partnere for BA- og MA utdanninger sammen med annen stilling på fakultetet
 • Saksbehandling inn- og utreisende studenter
 • Administrativ oppfølgning av Master studenter i samarbeid med programledere
 • Administrativ oppfølgning av Master studenter som tar enkelt emner
 • Holde seg orientert om muligheter for ekstern delfinansiering i Erasmus+ og andre
 • Administrativ leder og koordinator for Nordnatur
 • Lederstøtte for våre engelskspråklige studier, og delta i fakultets strategiske arbeid med internasjonalisering
 • Oppdatering av hjemmeside via web-ansvarlig
 • Bidra til studentrekrutering og markedsføring

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kontakt

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring

Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum masternivå eller tilsvarende). Særlig relevant utdanning og erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet.

Erfaringskompetanse

Det kreves:

• arbeidserfaring av relevans for angitte arbeidsoppgaver, inkludert saksbehandlererfaring

• erfaring fra internasjonal virksomhet og/eller samarbeid

• god kjennskap til høyere utdanning

Det er ønskelig med erfaring fra/med:

• tilsvarende stilling på universitets/høgskolenivå

• delegasjonsarbeid: forberedelser, gjennomføring og oppfølging/rapportering

• utvikling av søknader om prosjektmidler knyttet til internasjonalisering, bl.a. Diku midler og Erasmus-mobilitetsmidler

• informasjonsarbeid

• studieadministrativt arbeid

Personlig kompetanse

Den som ansettes må ha:

• gode samarbeidsevner

• evne til å arbeide selvstendig, grundig og strukturert

• evne til å takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver

• evne til å utvise stor grad av fleksibilitet i oppgaveløsninger og i hverdagen

• gode relasjonelle ferdigheter, med høy grad av flerkulturelle kompetanse

• god formidlingsevne og dyktig kommunikator, internt og eksternt

Personlig egnethet for stillingene vil bli tillagt stor vekt.

IKT

• gode kunnskaper innen bruk av IKT-baserte administrative støttesystemer

Språk

Det kreves:

• gode kommunikasjonsferdigheter på engelsk og norsk, både muntlig og skriftlig

• generelt gode språkkunnskaper

• språkkunnskaper i andre språk enn engelsk og norsk er en fordel.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS