Stilling:

Avdelingsingeniør / teknisk medarbeider ved Institutt for TV-utdanninger

Søknadsfrist 8. januar 2019

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) omfatter institutt for TV-utdanninger, institutt for spillutdanninger og fagmiljøet Film og fjernsynsvitenskap. Fakultetet har aktivitet på Hamar og Lillehammer


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Instituttet tilbyr utdanninger i kreative, tekniske og administrative fagfunksjoner i profesjonell programproduksjon og dokumentarfilm. Studieporteføljen består av egne utdanninger i regi og teknikk for henholdsvis enkamera- og flerkameraproduksjon, samt et studieprogram i prosjekt- og produksjonsledelse for TV. Utdanningene er prosjektorienterte og produksjonsintensive, der studentene utvikler og produserer konsepter, filmer og programmer på tvers av sjangre og visningsplattformer. Historiefortelling og utvikling av originalt innhold er kjernen i alle våre studier. TV-utdanningen samarbeider tett med TV-bransjen.

Instituttet er lokalisert på Lillehammer, har cirka 180 studenter og for tiden 25 ansatte.

Om stillingen

Stillingen er 50% fast, med mulighet for utvidelse til 100%. Det er ønskelig med tiltredelse så raskt som mulig.

Teknisk medarbeider gir teknisk støtte til studenter og ansatte ved Institutt for TV-utdanninger. Stillingen inngår i en teknisk stab (pt 4,5 årsverk), som har ansvar for anskaffelser, vedlikehold og opplæring av teknisk utstyr til programproduksjon for TV. Stillingens hovedansvarsområde omfatter kamerautstyr, inkludert grip, lys, opptakere, monitorer og så videre, samt redigeringsutstyr med tilhørende programvare (Adobe Creative Cloud, DaVinci Resolve, Pro Tools).

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk brukerstøtte til studenter og ansatte. I stillingen inngår rullering på bemanning av supportdesk som er åpen i normal arbeidstid
 • Drift av lager i samarbeid med lageransvarlig
 • Vedlikehold og oppfølging av serviceverksted på kamera- og redigeringsutstyr
 • Planlegging av anskaffelser av utstyr
 • Teknisk opplæring
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere deler av utdanningskravet.
 • Erfaring med TV- og/eller medieproduksjon i inn- og utland
 • God IKT-kompetanse (windows og macOS)
 • Gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Teknisk erfaring med kamera og/eller redigeringsutstyr

Personlig kompetanse

 • Kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Målrettet og selvstendig
 • Strukturert og serviceorientert

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1085 avdelingsingeiør i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Mulighet for utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. HINN oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Kontakt

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk på stillingen