Stilling:

Førsteamanuensis / høgskolelektor i spesialpedagogikk

Søknadsfrist 9. september 2018

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Høgskolen i Innlandet har over 13 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Det er ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/høgskolelektor i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Stillingen ligger ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for pedagogikk - Lillehammer, Seksjon for spesialpedagogikk. Tiltredelse ønskes fra 01.01.2019.

Ansvarsområder

 • Bidra til faglig utvikling av studier og porteføljer
 • Studieplanlegging og emneansvar
 • Undervisning, veiledning og sensurering
 • Bidra til utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø
 • Bidra til gode forskningsmiljøer og bredt faglig forankret nettverk

Kvalifikasjoner

Vi søker en medarbeider med

 • førstekompetanse innen spesialpedagogikk/pedagogikk eller tilsvarende
 • idehistorisk/grunnlagsteoretisk forankring
 • erfaring fra praktisk-pedagogiske virksomheter
 • kompetanser og kvaliteter som kan bidra til en bred tilnærming til det spesialpedagogiske fag- og forskningsfeltet
 • som vil bidra i våre ambisjoner om å være et spesialpedagogisk fagmiljø med både lokal, nasjonal og internasjonal forankring
 • praktiske-/estetiske ferdigheter og interesser
 • vilje til å være med å utvikle spesialpedagogikkens selvforståelse og rolle på ulike samfunns- og utdanningsarenaer

Førstekompetanse foretrekkes. Tilsetting som høgskolelektor krever relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. En høgskolelektor forventes å ha ambisjoner om videre kvalifisering.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlige egenskaper:

 • god formidlingsevne - både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
 • evne til god, faglig studentkontakt
 • evne til fleksibilitet, selvstendighet og samarbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Om søknaden

Søknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider (Inntil 15 arbeider) som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden. Dersom det er flere forfattere til enkelte av de arbeider som er innsendt, må søkerens rolle i arbeidet beskrives. Dokumentasjon på pedagogisk kompetanse skal vedlegges/framkomme av søknaden gjennom:

 • Dokumentasjon på formell pedagogisk utdanning
 • Dokumentasjon på pedagogisk praksis, for eksempel oversikt over undervisnings- /veiledningserfaring, dokumentasjon på arbeid med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner, etc.
 • Refleksjon rundt eget pedagogisk grunnsyn, egen pedagogisk praksis og viktige punkter i egen utvikling

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis eller 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HINN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Kontaktpersoner

Søk på stillingen