LEDIG STILLING VED HK-DIR

Rådgiver / seniorrådgiver - (Vikariat - anskaffelser)

Søknadsfrist: 22.08.2022

HK-dir

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Vi er faglig rådgiver for Kunnskapsdepartementet, og iverksetter politikken og samordner virkemidlene. Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høyskoler.


Vi jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Vi har kontorer i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim

Les mer om HK-dir her

Om stillingen

Avdeling for juridiske tjenester, anskaffelser og tilsyn søker etter en jurist til en midlertidig stilling med varighet ett år. Avdelingen gir juridisk rådgivning og bistand til hele organisasjonen og har ansvaret for strategisk utvikling på det juridiske området. Vi har også ansvaret for offentlige anskaffelser, sekretariatet for Felles klagenemnd og tilsyn. Organisatorisk hører vi til under divisjon for styring og organisasjon. Avdelingen har nærmere 20 medarbeidere fordelt på 3 lokasjoner; Bergen, Oslo og Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Administrere og gjennomføre anskaffelser i direktoratets konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)
 • Gjennomføre markedsundersøkelser
 • Utarbeide konkurransegrunnlag, veilede bestillere om utarbeidelse av kravspesifikasjon/behovsbeskrivelse og sikre god sammenheng i og mellom anskaffelsesdokumentene
 • Legge til rette for, og kvalitetssikre, tilbudsevalueringer
 • Behandle eventuelle klager
 • Utarbeide anskaffelsesprotokoll
 • Klargjøre og kvalitetssikre kontrakter for signering
 • Generell rådgivning i forbindelse med anskaffelser og kontraktsoppfølging
 • Utarbeide og vedlikeholde interne prosesser/prosedyrer og tilhørende malverk innenfor området

Det kan også bli aktuelt med andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde, avhengig av personens kompetanse og kvalifikasjoner.

Kvalifikasjonskrav

Vi krever:

 • Juridisk embetseksamen, mastergrad i rettsvitenskap eller annen relevant høyere utdanning. Lang og relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God kjennskap til anskaffelsesregelverket og erfaring med gjennomføring av offentlige anskaffelser
 • Gode formulerings- og formidlingsevner på norsk, både skriftlig og muntlig

Det er en fordel om du har:

 • Arbeidserfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring eller kjennskap til IT-anskaffelser, Statens Standardavtaler (SSA) og bruk av EU-Supply CTM eller lignende konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)
 • Sertifisering innen offentlige anskaffelser, f.eks. fra DFØ (SOA) Basis/Bærekraft)

Vi ønsker at du:

 • har gode samarbeidsevner
 • liker å jobbe strukturert og selvstendig
 • har kommersiell forståelse og ser leverandørperspektivet
 • trives med en hektisk arbeidshverdag, som samtidig kan være rutinepreget
 • kan jobbe med flere oppgaver samtidig

Vi tilbyr:

 • lønnsplassering som rådgiver/seniorrådgiver med en årslønn mellom kr. 563 500,- og kr 715 900,- avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • fleksibel arbeidstid
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • godt tilrettelagte lokaler i Oslo sentrum
 • hyggelige kollegaer i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø
 • medlemsskap i statens pensjonskasse som gir gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån, til dette trekkes det 2 prosent av lønnen til lovfestet innskudd

Kontaktperson

 • Fungerende avdelingsleder Eric Wang Wikstrøm, E-post: [email protected], Telefon: 412 81 175

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I HK-dir tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn,funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi legger forholdene til rette forpersoner med nedsatt funksjonsevne. Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver avdisse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav.

Les mer om dette på arbeidsgiverportalen.

Avkryssing i Jobbnorge danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Offentlig søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren selv ber om ikke å føres opp på søkerliste, jf. Offentligloven § 25. Søkere vil i så tilfelle bli informert om dette på forhånd.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS