Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Sikkerhetsrådgiver - Administrasjonsavdelingen

Søknadsfrist: 09.09.2019

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.


SSB søker en høyt engasjert og kunnskapsrik sikkerhetsekspert med evne til å utfordre og motivere til ytterligere profesjonalisering av arbeidet med informasjonssikkerhet i hele virksomheten. Du vil ha det overordnede ansvaret for å opprettholde tilfredsstillende informasjonssikkerhet på vår lokasjon i Kongsvinger, og være en uunnværlig del av sikkerhetsledelsen i hele SSB. Som seniorressurs vil du fungere som leders høyre hånd og stedfortredende CISO ved behov, og ha en sentral rolle i å videreutvikle vårt styringssystem for informasjonssikkerhet og påvirke sikkerhetsstrategier og operasjonell utførelse i form av bl.a. løpende risikovurderinger, utforming og implementering av poliser og rammeverk, og som ekspertrådgiver innen sikkerhetsrelaterte spørsmål. Vår informasjonssikkerhet er ikke sterkere enn det svakeste leddet, og en viktig oppgave blir dermed også å skape sikkerhetsbevissthet og -kompetanse hos våre ansatte gjennom utformingen og videreutviklingen av et strukturert, målbart, og kontinuerlig forbedret sikkerhetskulturprogram. Som rådgiver vil du være plassert i administrasjonsavdelingen og rapportere direkte til CISO.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå til videreutvikling og realisering av virksomhetens styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS).
 • Videreutvikling og oppfølging av et løpende sikkerhetskulturprogram på tvers av virksomheten, inkludert identifisering av relevante målingspunkter for å spore endring i sikkerhetsbevissthet og -kultur. Herunder prosjektledelse av og aktiv deltakelse i sikkerhetsrelaterte prosjekter
 • Representere Sikkerhetsteamet i diverse interne fora, stå for opplæring og presentasjon av temaer innen informasjonssikkerhet tilpasset målgruppen, og fungere som faglig ressurs i sikkerhetsspørsmål på tvers av virksomheten
 • Være CISOs stedfortreder ved behov og representere øverste sikkerhetsledelse lokalt i Kongsvinger på daglig basis
 • Lokalt koordinerende ansvar for at planer innen beredskap- og krisehåndtering er utformet, kvalitetssikret, og regelmessig testet gjennom øvelser
 • Risikovurdering av relevante risikoscenarioer relatert til informasjonssikkerhet samt utforming og aktivering/etterkontroll av risikostyrende tiltak
 • Koordinering av diverse sikkerhetsaktiviteter og dialog internt i Sikkerhetsteamet og mellom relevante parter i virksomheten, herunder hendelses- og avvikshåndtering samt besvare revisjonshenvendelser, høringer og spørreskjemaer relatert til informasjonssikkerhet

Kvalifikasjoner

 • Fem til ti års arbeidserfaring innen fagfeltet
 • Utdanning på minimum bachelornivå
 • Gode tekniske ferdigheter og dokumentert faglig kompetanse innen informasjonssikkerhet gjennom relevante kurs og sertifiseringer (eks. CISSP, CISM, ISO27001, ISO27005, ISO22301)
 • Tidligere erfaring med utvikling, implementering, og/eller vedlikehold av styringssystem for informasjonssikkerhet
 • Gode språklige egenskaper og formidlingsevne på norsk og engelsk
 • Må kunne sikkerhetsklareres på minimumsgrad KONFIDENSIELT
 • Tidligere erfaring med utvikling av bevissthets- og opplæringstilbud for ansatte er en fordel
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert, initiativrik og selvstendig
 • Må kunne sette i gang tiltak selv og lede prosesser
 • Pragmatisk og løsningsorientert med evne til å holde et «forretningsperspektiv» på informasjonssikkerhet
 • Begeistring og nysgjerrighet for ny teknologi og med fingeren på den digitale pulsen
 • Analytisk, strukturert og dyktig til å kommunisere kompliserte problemstillinger på mottakerens premisser
 • Kreativ med evne til å finne nye løsninger på nye problemstillinger
 • En utadvendt relasjonsbygger med positiv innstilling som er i stand til å begeistre, utfordre og engasjere sine medarbeidere.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) kr 504 700 til kr 679 000 etter kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Kongsvinger
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:

Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen.

Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.

Webcruiter-ID: 4102766603

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon: