Ledig stilling ved Sykehuset Innlandet HF

Doktorgradsstipendiat - helsetjenestekvalitet fra pasientens perspektiv

Søknadsfrist: 01.06.2019

Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) Doktorgradsstipendiat - helsetjenestekvalitet fra pasientens perspektiv

Bli kjent med Sykehuset Innlandet Hf

Stilling som PhD stipendiat i 100 % stilling 3 år er ledig for tiltredelse fra tidlig høst 2019. Stillingen er tilknyttet Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) ved Sykehuset Innlandet (SI) og studien "Quality of care from the perspective of cancer patients receiving radiotherapy: perceived reality and subjective importance"

Studien utgår fra Sykehuset Innlandet og vil bli gjennomført i samarbeid mellom Stråleenheten, SI Gjøvik, og Stråleterapiseksjonen, Kreftklinikken, St Olavs Hospital. Prosjektleder er overlege i onkologi, professor Marit S Jordhøy ved SI Hamar.

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Vi arbeider i fremtidsrettet og kunnskapsbasert med åpenhet, involvering, respekt og forutsigbarhet. Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi.

Studien har fokus på pasientenes opplevelse av de helsetjenestene som gis i forbindelse med strålebehandling. Planen er å utvikle et spørreskjema for å evaluere kvaliteten på disse tjenestene fra et pasientperspektiv. Egenskapene til skjemaet (gyldighet og pålitelighet) skal så testes i en større pasientgruppe. Deretter vil ev. skjemaet bli revidert og brukt for å undersøke hva pasientene vurderer som viktig for tjenestekvaliteten og hva som påvirker deres vurdering. Slik kunnskap mangler for stråleterapipasienter. Det mangler også pålitelige spørreskjemaer for å framskaffe denne kunnskapen. For å kunne utvikle og videreutvikle pasientsentrerte tjenester av god kvalitet er det imidlertid avgjørende å vite hvordan pasientene opplever og vurderer tjenestetilbudet. Resultatene av studien forventes å ha stor nasjonal og internasjonal interesse. Medvirkning fra stråleterapienheter fra to forskjellige helseforetak vil være en styrke både for studien og PhD kandidaten.

Mer informasjon samt studieprotokoll fås ved henvendelse til:

Personlige egenskaper

Personlig egnethet Evne til selvstendig, systematisk og målrettet arbeid Gode samarbeidsevner vektlegges Tilfredsstillende engelsk kunnskaper er nødvendig

Vi tilbyr

Lønn etter gjeldende stipendsatser for SI Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift Faglig og personlig utvikling.

Søknad merkes: 4074443774

Søk på stillingen