Stilling:

Oversetter / kommunikasjonsmedarbeider

Søknadsfrist 19. november 2018

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Høgskolen i Innlandet har ambisjon om å oppnå universitetsstatus og skal sende en søknad til NOKUT om universitetsakkreditering i desember 2018. For å bli akkreditert som universitet må institusjonen innfri nasjonale krav, og dokumentere høy kvalitet i alle deler av virksomheten, og det legges bl.a. vekt på å videreutvikle høgskolens relasjoner og omdømme internasjonalt, økt satsing på internasjonalisering, mv. som også må videreføres når universitetsstatus er oppnådd.

Om stillingen

Stillingen er 100%, fast. Det er ønskelig med tiltredelse så raskt som mulig.

Stillingen er med særskilt ansvar for å gjøre høgskolen tilgjengelig for engelskspråklige målgrupper, med et profesjonelt og kvalitativt godt språk. Ansvarsområdet vil både omfatte språkvask og oversetting av ulike tekster og informasjon fra norsk til engelsk, produksjon av engelsk informasjonsmateriell, tekster til nettsider og sosiale medier, samt produksjon av egne saker til f.eks. Science Nordic, for å nevne noe.

Stillingen vil være tilknyttet Kommunikasjons- og markedsavdelingen ledet av kommunikasjonsdirektøren, men oppgaveløsningen vil skje i nært samarbeid også med blant annet studie- og forskningsadministrasjonene, HR-avdelingen og fakultetene.

Hovedarbeidssted vil være Lillehammer eller Elverum, men noe reising mellom høgskolens øvrige studiesteder må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Oversettelse fra norsk til engelsk (innhold web, journalistiske tekster, søknader, populærvitenskapelige tekster, juridiske dokumenter, veiledningstekster mm.)
 • Redigering og språkvask av eksisterende tekster på engelsk (innhold web, juridiske tekster, veiledninger, akademiske artikler/papers, søknader, internasjonale avtaler mm.)
 • Utarbeide egne tekster på engelsk for brosjyrer, web og annet informasjonsmateriell
 • Journalistisk virksomhet for web (inn.no/eng og siencenordic.com)
 • Skrive utkast til juridiske dokumenter (internasjonale avtaler, regler og retningslinjer)

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Meget god og relevant praksis kan kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Dokumenterbar kompetanse i engelsk - flytende i engelsk og norsk muntlig og skriftlig
 • Gjennomgående god forståelse og erfaring fra akademia i Norge og internasjonalt
 • God erfaring med oversettelse av ulike tekster fra norsk til engelsk tilpasset ulike internasjonale målgrupper
 • God erfaring med redigering av engelske tekster, spesielt juridiske -, akademiske -, og tekster for web tilpasset internasjonale målgrupper
 • Kommunikasjonsfaglig/journalistisk kompetanse og erfaring
 • Erfaring med formidling på web, sosiale medier og andre digitale plattformer
 • Juridisk bakgrunn eller kompetanse er en fordel

Personlige kvalifikasjoner:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, være serviceinnstilt og imøtekommende, og ha evne til å bygge gode relasjoner til kollegaer og oppdragsgivere
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert, med mange oppgaver og oppdragsgivere, og under tidspress
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Flerkulturell forståelse
 • Tenke kreativt med tanke på nye områder og tiltak for å nå en internasjonal målgruppe

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Mulighet for utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. HINN oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Kontakt

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk på stillingen