Ledig stilling ved Stiftelsen det norske Skogfrøverk

Skogplanteforedler

Søknadsfrist: 01.10.2019

Vær med å føre skogbruket inn i det grønne skiftet

Skogplanteforedleren har ansvar for Skogfrøverkets foredlingsvirksomhet på gran på Østlandet.

Skogfrøverket

Skogfrøverket er en selvstendig privat stiftelse som har til formål å forsyne det norske skogbruket med frø av høy kvalitet. Gjennom vår skogplanteforedling skal vi utvikle plantematerialer som gir bedre vekst og kvalitet og som er tilpasset et klima i endring. Virksomheten er en viktig bidragsyter i klimapolitikken og det grønne skiftet . Skogfrøverket har aktiviteter i hele landet og samarbeider tett med forskningsmiljøene og skogbransjen. Skogfrøverket utgjør et spesialisert fagmiljø på 15 engasjerte medarbeidere, og er lokalisert i trivelige lokaler sentralt i Hamar.

Skogplanteforedleren skal, i samarbeid med kolleger og våre faglige nettverk og samarbeidspartnere, føre foredlingsfaget inn i en tid der ny teknologi og nye metoder gir interessante utviklingsmuligheter både for stillingen og for foredlingsfaget.

I dette ligger:

  • Utarbeide lang- og kortsiktige planer og budsjetter for foredlingsvirksomheten i henhold til strategi for skogplanteforedling
  • Lede foredlingsvirksomheten på Østlandet, herunder Skogfrøverkets foredlingssentre på Biri og Hogsmark
  • Implementere avlsstrategier og planlegge utviklingen av foredlingspopulasjonen over flere generasjoner
  • Lede det operative foredlingsarbeidet
  • Gjennomføre statistiske analyser, avlsverdiberegninger og utvalg
  • Kontakt med forskningsinstitusjoner og samarbeidspartnere
  • Representere Skogfrøverket overfor myndigheter og allmennheten i foredlingsfaglige sammenhenger

Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver, der utvikling av arbeidsprosesser og erverv av ny kunnskap er en viktig del av hverdagen. Lønn etter avtale.

Vi søker en positiv, strukturert og utadvendt person med gode analytiske evner. Søkere bør ha høyere utdanning på master eller phd-nivå innenfor relevante fagområder som skogbruk, kvantitativ genetikk/avlsteori, plantefag eller andre relevante biovitenskaplige fagretninger. Søkeren må beherske skandinavisk språk.

Stillingen er fast med mulighet for tiltredelse fra 1. januar 2020. Opplæring vil gis innen bedriften evt. ved samarbeidende virksomheter i Norden.

Nærmere opplysninger gis av:

  • Daglig leder Frode Hjorth (tlf. 909 17 788) eller
  • Fagkoordinator Arne Steffenrem (tlf. 916 70 420)

Søknad sendes Stiftelsen Det norske Skogfrøverk på epost [email protected] eller Birkebeinerveien 11, 2316 Hamar innen 1. oktober 2019.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen