Stilling:

Prosjektleder - Landbrukstelling 2020

Søknadsfrist: 12.12.2018

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

I 2020 skal SSB gjennomføre en ny fullstendig landbrukstelling. Dette er en telling som har vært gjennomført omtrent hvert tiende år siden 1907. I Avdeling for nasjonalregnskap og næringsstatistikk, Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk er det ledig en midlertidig stilling som prosjektleder, som får i oppgave å lede planlegging og gjennomføring av tellingen. Tiltredelse er snarest mulig og stillingen har estimert varighet ut 2022. Landbrukstellingen støtter seg hovedsakelig på bruk av administrative data, men data vil også bli samlet inn i en egen undersøkelse. Tellingen er forordnet, og både nasjonale og internasjonale databehov er godt beskrevet. Tilsvarende tellinger gjennomføres i hele EU/EØS-området.

Bruk av GIS og geodata vil være en viktig del av tellingen både i datafangst, analyse og formidling.

Arbeidsoppgaver

 • Lede planlegging og gjennomføring av Landbrukstelling 2020, blant annet:
 • Utarbeide planer
 • Kartlegge og operasjonalisere databehovene
 • Følge opp interne bidragsytere
 • Ha dialog med brukere og oppgavegivere
 • Analyse og formidling av resultater
 • Noe reising og internasjonal representasjon kan påregnes

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, f.eks. sivilagronom, samfunnsøkonom eller sivilingeniør
 • Ønskelig med gode IT-kunnskaper, f.eks. SAS eller tilsvarende
 • Ønskelig med erfaring fra GIS-verktøy
 • Ønskelig med erfaring fra å gjennomføre statistiske undersøkelser
 • Ønskelig med kunnskap om landbruksstatistikk i vid forstand
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk
 • God i tallbehandling
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Utdanningsretning

 • Statistikk, ev. IT
 • Landbruk / Skogbruk / Sjøbruk
 • Økonomi
 • Matematikk
 • Samfunnsvitenskapelig
 • Natur- og miljøfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til selvstendig arbeidsinnsats
 • Løsningsorientert, ryddig og effektiv
 • Strukturert og målretta
 • Fleksibel og endringsvillig

Vi tilbyr

 • Lønn som prosjektleder (kode 1113) kr 530 000 – 670 000 per år etter kvalifikasjoner. Høyre avlønning kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte søkere
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Lyse og trivelige lokaler i Kongsvinger
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling

Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Ref. nr.: 18/1708

Søk på stillingen

Kontaktinfo: