Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Førstekonsulent / rådgiver (Seksjon for regnskapsstatistikk og VoF)

Søknadsfrist: 24.03.2019

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Økonom med interesse for regnskap og skatt?

I Seksjon for regnskapsstatistikk og VoF er det ledig en stilling som førstekonsulent/rådgiver.

Seksjonen har ansvaret for regnskapsstatistikk for ikke-finansielle foretak, skattestatistikk for selskaper og forvaltning av SSBs sentrale Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

Den ledige stillingen er knyttet til gruppe for regnskap- og skattestatistikk. Det pågår et flerårig moderniseringsarbeid knyttet til prosessene for disse statistikkene, fra data kommer inn til resultatene formidles. Samtidig pågår det ulike prosjekter utenfor SSB som kan få betydning for statistikken, blant annet Skatteetatens arbeid med ny skattemelding for personer og næring, nytt elektronisk format for utveksling av regnskapsinformasjon, og arbeid med forenklinger i regelverk. Det er med bakgrunn i dette svært viktig at gruppen arbeider for å sikre produksjon av statistikkene i tråd med endrede rammebetingelser.

Arbeidsoppgaver

· Produsere regnskap- og skattestatistikk, herunder kontroll, klargjøring og kvalitetssikring av data

· Formidling av og dokumentasjon av regnskap- og skattestatistikk

· Utvikle og modernisere regnskap- og skattestatistikk

· Utredningsarbeid innen fagfeltet

· Håndtere oppdrag fra ulike brukere av statistikken

· Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver innen seksjonens arbeidsområder

Kvalifikasjoner

· Mastergrad innen økonomi, fortrinnsvis fordypning innen regnskap

· Gode analytiske evner og god tallforståelse

· Gode IT-kunnskaper

· Erfaring fra statistikkproduksjon er en fordel

· God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

· Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning

Utdanningsretning

· Samfunnsøkonomi

· Økonomi

· Regnskap

· Statistikk

· Siviløkonomi

Utdanningsnivå

· Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

· Gode samarbeidsevner

· Evne til å arbeide selvstendig og strukturert

· Målrettet og løsningsorientert

· Evne til initiativ og nytenkning

· Gode analytiske evner og god tallforståelse

Vi tilbyr

· Spennende og utfordrende oppgaver innen et statistikkområde som skal utvikles og moderniseres

· Lønn som førstekonsulent/rådgiver, kr 449 400 til kr 555 100 etter kvalifikasjoner

· Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse

· Lyse og trivelige lokaler i Kongsvinger

· Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling

· En kunnskapsrik organisasjon og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Andre opplysninger

· Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Ref. nr.: 19/349

Søk på stillingen

Kontaktinfo: