Stilling:

Førstekonsulent / rådgiver / seniorrådgiver (Seksjon for næringslivets strukturer)

Søknadsfrist: 10.12.2018

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Vil du være med på å utvikle SSBs næringsstatistikker?

Seksjon for næringslivets strukturer har om lag 30 medarbeidere med ansvar for utarbeidelse av årlig statistikk som beskriver utviklingen i norsk næringsliv. Seksjonen utarbeider også korttidsindikatorer for omsetning innenfor flere næringsområder. Dataene er viktige bidrag til til årlig og kvartalsvis nasjonalregnskap. Seksjonen skal understøtte avdelingens forbedrings- og endringsarbeid på sine områder - evne til nytenkning og omstilling blir derfor en viktig faktor i de kommende år.

Vi skal ansette 1-2 medarbeidere som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver. Disse skal dels skal bidra i den daglige driften og dataanalyse, men også til modernisering av statstikkproduksjonen. Interesse for komplekse regnskapsforhold er en fordel. Det blir anledning til å jobbe i arbeidsgrupper på tvers i seksjonen og SSB - evne til helhetstenkning og teamarbeide vil derfor bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undersøkelser knyttet til årlig statistikk, som beskriver utviklingen i norsk næringsliv
 • Utvikling, drift, kvalitetssikring og dokumentasjon av statistikker
 • Tolke resultater og gjøre enkle og mer avanserte analyser
 • Presentere resultatene i artikler, tabeller og figurer på ssb.no
 • Bidra i tverrgående arbeid i SSB og til effektivisering av statistikkproduksjonen
 • Arbeidsoppgavene for seniorrådgiver vil være mer selvstendige og ligge på et høyere nivå enn stilling som førstekonsulent/rådgiver
 • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver innen avdelingens arbeidsområder

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, f.eks samfunnsøkonom eller siviløkonom
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper
 • Interesse for regnskapsfaglige problemstillinger
 • Ønskelig med erfaring fra statistikkproduksjon
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Utdanningsretning

 • Samfunnsøkonomi
 • Regnskap
 • Økonomi
 • Siviløkonomi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner og god tallforståelse
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og innenfor tidsfrister
 • Løsningsorientert og målrettet
 • Evne til initiativ og nytenkning

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver, kr 449 400 til kr 631 700 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Kongsvinger
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Ref. nr.: 18/1668

Søk på stillingen

Kontaktinfo: