Stilling:

Vikariat som kommunikasjonsrådgiver / journalist

Søknadsfrist: 27.01.2019

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

I Seksjon for redaksjon og publisering er det et ledig vikariat som kommunikasjonsrådgiver/journalist.

En av våre kommunikasjonsrådgivere går ut i fødselspermisjon, og vi søker derfor en vikar mens hun er borte. Vi ønsker oss en dyktig, engasjert og idérik kommunikatør som kan hjelpe oss med å nå enda bredere ut med statistikken og forskningen vår og også bidra til SSBs øvrige kommunikasjonsarbeid. Vi legger vekt på solid språkføring, god samfunnsinnsikt og -forståelse, og god muntlig formidlingsevne.

I SSB er det en målsetting at statistikken vår både skal bli forstått og brukt av media og andre. Vi søker deg som evner å finne en god historie i en artikkel, tabell eller figur, som har en grunnleggende forståelse for hva media og resten av samfunnet er opptatt av, og som klarer å formidle dette ut til omverdenen samt i vår egen organisasjon. Vi satser også på innhold til sosiale medier, og idédrodling og produksjon til blant annet Facebook er en viktig del av stillingen. Vi ser gjerne at du har et godt kontaktnett i media, og gjerne kunnskap om og forståelse for samfunnsøkonomi.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Desking og skriving av nyhetsartikler
 • Samarbeid med fagpersoner om nyheter og annet innhold til ssb.no
 • Produsere innhold til sosiale medier
 • Annet praktisk mediearbeid
 • Bidra til å øke synligheten for SSBs statistikk og forskning

Kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring fra journalistikk og/eller kommunikasjonsfaglig arbeid
 • God samfunnsforståelse
 • Godt språk
 • Interesse og forståelse for statistikk og forskning
 • Evne til å formidle komplisert stoff på en forståelig måte
 • Fersk erfaring fra nyhetsredaksjoner vil bli vektlagt

Utdanningsretning

 • Journalistikk / Kommunikasjon
 • Samfunnsøkonomi
 • Språk

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God vurderingsevne
 • Målrettet og med gjennomføringsevne
 • Serviceinnstilt, fleksibel og initiativrik
 • Uredd og selvstendig

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (1434/1364), kr 480.600 til kr 555.100 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt egnede søkere.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo/Kongsvinger
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Ref. nr.: 19/9

Søk på stillingen

Kontaktinfo:

 • Jon Olav Folsland (Seksjonsleder), (+47) 986 07 071