Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Seniorrådgiver - UH-pedagogikk (Universitets- og høgskolepedagogikk)

Søknadsfrist 12.04.2019

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

 • Bidra til koordinering av utdanningsfaglig støtteapparat på institusjons- og fakultetsnivå, slik at fagmiljøene opplever lett tilgang til nødvendige støttefunksjoner i undervisningshverdagen og i pedagogisk utviklingsarbeid
 • Etablere og holde ved like gode møteplasser for erfaringsdeling og kompetanseutvikling i fagmiljøene i samråd med seksjonsjef, prodekaner for utdanning og pedagogiske rådgivere på fakultetene
 • Forvaltning av interne og eksterne midler tilknyttet pedagogisk utviklingsarbeid («Såkornmidler», utdanningskvalitetspris, DIKU-midler)
 • Ansvar for informasjon, kommunikasjon og kunnskapsdeling på fagområdet på vegne av seksjonen, både internt og eksternt (webressurser, nyhetssaker og nyhetsbrev)
 • Sørge for studieadministrativ koordinering av seksjonens opplæringstiltak
 • Støtte seksjonssjefens arbeid med å initiere og lede utviklingsprosjekter ved høgskolen og i fagmiljøene innen utdanningskvalitet, undervisning og læring.
 • Rådgiver for seksjonssjef og øvrig organisasjon i spørsmål om utdanningskvalitet og bruk av teknologi i endrings- og utviklingsarbeid.

Stillingen er for tiden lagt til Utdanningsavdelingen – Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet

Stillingen er fast, 100%.

Tiltredelse ønskes så snart som mulig.

Kontakt

 • Leder Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet, Yngve Nordkvelle Tel: 61 28 82 86, e-post: [email protected]

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå eller tilsvarende.
 • Relevant erfaring med opplæring- og veiledningsarbeid i UH-sektor
 • Undervisningserfaring og praktisk-pedagogisk kompetanse
 • Relevant digital og utdanningsfaglig kompetanse. Særlig interesse og engasjement for nye varierte undervisningsformer og IKT-støttet læring.
 • Ledererfaring - teamledelse/ prosjektledelse/ prosessledelse
 • Erfaring med strategi-, endrings- og omstillingsprosesser
 • Dyktig kommunikator, internt og eksternt
 • Engasjement for lærings- og arbeidsmiljø
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra arbeid med å fremme likestilling og mangfold

Personlig kompetanse

 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • God gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Motiverende, resultatorientert og inkluderende

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1364 Seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen