Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Rådgiver ved Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling

Søknadsfrist: 22.04.2019

Om stillingen

Vi søker en person med solid kjennskap til FN’s bærekraftmål og arbeidet med utdanning for bærekraftig livsstil.

Ansvar og oppgaver

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

 • Representere senteret inn i samarbeid om tverrfaglige temaer/bærekraftig utvikling i lærerutdanningene
 • Bidra i utvikling av læringsressurser om bærekraftig utvikling
 • Utvikle og gjennomføre kurs, fagdager og nasjonale lærerseminar om bærekraftig utvikling
 • Veilede lærere og studenter i bruk av senterets læringsressurser om bærekraftig utvikling
 • Bidra i søknader om eksterne midler
 • Bidra inn i internasjonalt nettverk til Unesco chair

Stillingen er for tiden lagt til Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

Stillingen er fast, 100 %.

Tiltredelse ønskes så snart som mulig.

Kontakt

 • Administrativ leder, Turid Kårhus Tel: +47 62 51 78 34, Mob: +47 990 26 880, e-post: [email protected]

Kvalifikasjonskrav

Utdanningskrav:

 • Relevant utdanning på masternivå

Ønsket erfaring:

 • erfaring fra veiledning og opplæringsaktivitet knyttet til bærekraftig livsstil, gjerne erfaring med bruk av senterets læringsressurser
 • kjennskap til lærerutdanning og tverrfaglige emner i lærerutdanning og grunnskolesektoren
 • erfaring med kurs og kompetansebygging for lærere
 • erfaring med søknadsskriving og rapportering
 • erfaring med internasjonalt nettverksarbeid knyttet til FN’s bærekraftmål og UNESCO sitt arbeid med utdanning for bærekraftig utvikling.
 • engelsk skriftlig og muntlig
 • god generell IT-kompetanse

Personlig kompetanse:

 • kunne arbeide selvstendig og systematisk
 • meget god gjennomføringsevne
 • høy arbeidskapasitet (stå-på-vilje)
 • være fleksibel og ha meget god samarbeidsevne
 • være serviceinnstilt og imøtekommende

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen