Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Ph.d - rådgiver (Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk)

Søknadsfrist: 22.04.2019

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

Studieadministrativ ansvar for Ph.d i profesjonsrettende lærerutdanningsfag (PROFF), herunder følgende arbeidsoppgaver:

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

 • Lederstøtte (PROFF Ph.d-lederen og fakultetets prodekan forskning)
 • Oppfølging av rutiner/prosedyrer ifm. Ph.d-utdanning (inkl. kursadministrasjon)
 • Oppstart og mottak av stipendiater
 • Oppfølging av stipendiater gjennom hele doktorgradsforløpet
 • Arbeid ifm tilsettingssaker og opptaksprosedyrer (stipendiatstillinger)
 • Koordineringsarbeid med HINN sin øvrige Ph.d.-koordinatorer
 • Koordineringsarbeid med fakultets vitenskapelige ansatte tilknyttet PROFF
 • Sekretærarbeid for fakultetets Ph.d.-utvalg
 • Arbeid med nettsider ekstern/intern kommunikasjon (norsk og engelsk);
 • Oversettelsesarbeid fra norsk til engelsk
 • Økonomiarbeid (innkjøp, fakturering, osv.)
 • Arrangement av disputaser

Bistand med diverse andre arrangementer (f.eks. 'Forskningsdagene').

Andre oppgave kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk med arbeidssted Hamar

Stillingen er fast, 100%

Tiltredelse ønskes så snart som mulig.

Kontakt

Kvalifikasjonskrav

Formelle krav til utdanning:

 • Universitets-/høgskoleutdanning på masternivå. Meget god og relevant praksiserfaring kan kompensere for kravet om formell utdanning.

Krav til tjenesteerfaring:

 • Erfaring på studieadministrativt arbeid av minst 1 – 2 års varighet
 • Generell saksbehandlererfaring av minst 1 – 2 års varighet.
 • Erfaring fra sekretærarbeid for utvalg
 • Erfaring med informasjonsarbeid og oppdatering av nettsider
 • Gode kunnskaper innen bruk av IKT-baserte administrative støttesystemer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk og generelt gode språkkunnskaper (tilsvarende morsmål-nivå eller CEFR C1/C2 -nivå, både muntlig og skriftlig).
 • Erfaring med oversettelsesarbeid (norsk - engelsk)

Ønskelig erfaring:

 • Erfaring med arbeid med FS-system ved universitet og/eller høgskole.
 • Erfaring fra arbeid i kunnskapsorganisasjoner
 • Godt kjennskap til universitets- og høgskolesektoren, samt doktorgradsutdanning i Norge

Personlig kompetanse

Vedkommende bør:

 • kunne arbeide selvstendig og systematisk
 • ha meget god gjennomføringsevne
 • ha høy arbeidskapasitet (stå-på-vilje)
 • være fleksibel og ha meget god samarbeidsevne
 • være serviceinnstilt og imøtekommende.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434, rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen