Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

FoU - rådgiver (Fakultet for helse- og sosialvitenskap)

Søknadsfrist: 19.08.2019

Kvalifikasjonskrav

Krav

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

 • Universitets-/høgskoleutdanning på master- eller doktorgradsnivå. Meget god og relevant praksiserfaring kan kompensere for kravet om formell utdanning.
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren og forskningssystemet i Norge
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring med budsjettering, prosjektoppfølging og rapporteringsarbeid
 • Erfaring med utredning, analyse og rapportering
 • Det er ønskelig med forskningsadministrativ kompetanse og erfaring med å innhente eksterne forskningsmidler
 • Det er ønskelig med erfaring med prosjektutvikling og søknadsprosesser innen bidrags og/eller oppdragsfinansiert aktivitet, med vekt på EU og Forskningsrådet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kandidaten må kunne koordinere krevende prosesser som forutsetter samarbeid på flere organisatoriske nivåer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk
 • God kunnskap i bruk av IT-verktøy

Ønsket erfaring:

 • Kjennskap til administrative verktøy som benyttes ved HINN og bred erfaring med bruk av Excel.
 • Erfaring fra arbeid i kunnskapsorganisasjoner
 • Erfaring fra prosjekt- og/eller forskningsadministrasjon
 • Erfaring fra sekretærarbeid for utvalg
 • Erfaring med prosjektutvikling og søknadsprosesser til EUs forskning- og innovasjonsprogrammer og/eller Norges forskningsråd
 • Erfaring med informasjonsarbeid og oppdatering av nettsider

Ønskede egenskaper:

 • Evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • Sosial og omgjengelig med evne til å se sammenhenger og helhet
 • Interesse for å videreutvikle egen kompetanse og bidra til andres kompetanseutvikling
 • Strukturert, effektiv og resultatorientert

Personlig kompetanse

Vi søker en selvstendig person med høy arbeidskapasitet som evner å arbeide analytisk, strukturert og nøyaktig. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og gode kontaktskapende evner. Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende betydning.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

 • Holde en oppdatert totaloversikt over eksternt finansiert virksomhet
 • Være fakultetets rådgiver for forskningsgrupper og fagansatte i forbindelse med søknader om ekstern finansiering på FoU-prosjekter i samarbeide med prodekan forskning som har de faglige strategiske vurderingene
 • Delta i FoU-samarbeid mellom fakultetsnivå og institusjonsnivå
 • Bidra til at strategi for FoU-virksomhet ved HSV implementeres
 • Ivareta oppgaver knyttet til FoU-arbeid ved to studiesteder. Dette innebærer fysisk tilstedeværelse ved begge studiesteder
 • Planlegge og koordinere søknadsprosesser sammen med fagansatte inn mot nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og finansieringsinstitusjoner
 • Innhente relevante anbudsdokumenter, sørge for at søknader oppfyller formelle regler og krav, samt innlevering til riktig tid
 • Koordinere økonomisk bistand i søknadsprosessen med prosjektøkonom
 • Bistå ved inngåelse av kontrakter og samarbeidsavtaler
 • Oppgaver knyttet til søknadsutarbeiding, prosjektoppfølging og rapporteringer
 • Delta i månedlige koordineringsmøter med prodekan og leder av EFV
 • Delta i månedlige internmøter EFV

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Stillingen er for tiden lagt til Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Fakultetet har ca. 200 ansatte og nesten 3000 heltidsstudenter og består av tre institutter samt fakultetsadminsitrasjonen.

Fakultetet har studiesteder i Elverum og i Lillehammer. Det må påregnes ukentlig tilstedeværelse på begge studiestedene.

Stillingen er fast, 100 %.

Tiltredelse ønskes så snart som mulig.

Kontakt

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen