Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Internasjonal koordinator - Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Søknadsfrist: 18.08.2019

Om stillingen

Stillingen er lagt til Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Hovedarbeidsoppgaver:

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

 • Førstelinjetjenesten knyttet til internasjonaliseringsarbeidet på fakultetet
 • Arbeide med integrering og internasjonalisering på campus
 • Videreutvikle og følge opp student- og ansattmobilitet innen avdelingens utvekslingsprogrammer
 • Være kontaktperson til våre internasjonale partnere
 • Saksbehandling inn- og utreisende studenter
 • Administrativ leder og koordinator for Nordnatur
 • Lederstøtte for våre engelskspråklige studier, og delta i fakultets strategiske arbeid med internasjonalisering

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er midlertidig, fra 01.10.2019 og ca 1 år.

Stillingen er 100% stilling.

Kontakt

Kvalifikasjonskrav

Formelle krav til utdanning:

 • Vi ønsker høyt kvalifiserte søkere med minimum 5-årig høgskole-/universitetsutdannelse.

Krav til erfaring:

 • Søkere må vise god kunnskap i bruk av PC, og OFFICE pakken spesielt.
 • Erfraing fra saksbehandling, fortrinnsvis innen offentlig virksomhet.
 • God framstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig

Ønsket erfaring:

 • Erfaring fra arbeid med internasjonalisering innen Universitet og høgskolesektoren

Personlige egnskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne- og vilje til samarbeid i ulike team
 • Evne til selvstendighet
 • Evne til å tilegne seg kunnskap om nye programvarer raskt, både administrative programmer slik som arkivsystem og vedlikehold og oppdatering av nettsider.

Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring, personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifokajsonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1363 seniorkonsulent i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen